« gå tillbaka

Såhär bekämpar vi Corona på vår fabrik i norra Italien

I norra Italien, ett av de svårast Covid-19-drabbade områdena i världen, förblir Swegons fabrik för kylaggregat och värmepumpar öppen för affärer. Det här är tack vare dedikerade anställda och partners i kombination med kreativa lösningar på de nya utmaningarna. I en situation med flertalet riktlinjer att följa från myndigheter på både nationell och internationell nivå har vi bett verkställande direktör för Swegon i Italien, Massimo Boischio, att dela med sig av sina erfarenheter från den senaste tiden - vilka grundläggande konkreta åtgärder gör det möjligt att hålla verksamheten igång mitt i Coronavirusets utbrott?

1. Säkerheten först - hälsan och välbefinnandet för våra anställda och våra partners är naturligtvis det viktigaste för oss. I en situation som den här blir det mycket tydligt hur beroende vi är av alla delar i samhället för att arbeta tillsammans. Människors välbefinnande är grunden för allt. När vi fokuserar på att skydda våra anställda skyddar vi indirekt även deras familjer såväl som det lokala samhället runt oss - vilket är avgörande för att vi ska kunna fortsätta med verksamheten.

2. Dedikerad arbetsgrupp - i Swegons decentraliserade struktur möjliggörs sedan tidigare snabbt beslutsfattande för den lokala ledningen. Utöver detta har vi organiserat en dedikerad arbetsgrupp med ansvar för att hålla sig uppdaterad om officiella riktlinjer och sedan implementera dessa effektivt i organisationen.

3. Uppgraderade hygienstandarder - vi har verkligen försökt att identifiera hur vi kan undvika att ge viruset utrymme att spridas. Till exempel är handtvätt och utökade rengöringsprocedurer en bra start, men vi måste också tänka ett steg längre för att omöjliggöra onödiga föroreningar på utsatta specifika platser i fabriken. Vi tar till exempel bort dörrar om de inte är nödvändiga för brandsäkerhet etc. för att undvika att personalen vidrör handtagen.

4. Gör det enkelt att hålla avstånd - Den 1-metersregel som rekommenderas av hälsomyndigheterna är ett effektivt sätt att stoppa virusspridning, men det kan kännas besvärligt när du inte är van vid det och ibland glömmer människor helt enkelt. Ett par exempel på vad vi gjort är att vi har minskat antalet personer på kontoret och istället låtit dem arbeta hemifrån samtidigt som vi har ökat avståndet mellan arbetsborden för de personer som arbetar på kontoret. Vi har även fördubblat lunchpassen i matsalen för att begränsa antalet personer som äter lunch på samma gång. Det sitter även röda markeringar på golvet, som hjälper kollegor som väntar på att serveras lunch att komma ihåg distansregeln. 

5. Information, information, information - vi påminner hela tiden våra anställda om alla nya rutiner och hygienstandarder. Information skickas ut via mail men vi använder också skärmar som finns uppsatta runtom i hela fabriken. Även på toaletter finns det extra informationsskyltar uppsatta. 

6. No-entry för externa besökare - detta kan ha verkat alltför dramatiskt för några veckor sedan, men vi har exempelvis satt upp en strikt no-entry-policy för extern transportpersonal. Det finns bland annat separata badrumsfaciliteter inrättade utanför fabriken.

Liksom Massimo Boischio och hans kollegor i Italien anpassar sig alla övriga 16 Swegonfabriker i världen, liksom försäljningskontor, tekniska serviceavdelningar samt huvudkontor till den lokala situationen i respektive land. Swegons gemensamma mål är att bestrida Covid-19-utbrottet och hålla alla viktiga delar av verksamheten igång. 

Uppdatering: Från den 8 april har fabrikerna i Indien och Irland, Mumbai respektive Dublin, påverkats av den tillfälliga allmänna nedstängningen som de lokala myndigheterna beslutade om. De förblir emellertid fullt beredda att återuppta verksamheten så fort myndigheterna tillåter.