« gå tillbaka

Refurb kit - en game changer

John Lindblom

&

Med tanke på vad vi vet om byggnader och byggbranschen i stort förstår vi att fastighetsägare står inför flera viktiga hållbarhetsbeslut. Fönster, belysning, vattenförbrukning, ventilation och mycket annat måste beaktas både från  perspektivet av operativ koldioxid men även med tanke på inbyggd koldioxid. Vi tror att vi kan lätta något på fastighetsägarnas börda genom att introducera ett renoveringskit för våra luftbehandlingsaggregat. Låt oss, John Lindblom och Anders Jakobsson, beskriva hur i detta blogginlägg.

Länge har vår bransch huvudfokus varit att minska operativa koldioxidutsläpp. Energieffektivitet har därför varit det samtalsämne som alla pratar om när det gäller hållbarhet. I en pågående transformation av branschen ökar fokus på inbyggd koldioxid för att ta hänsyn till en produkts koldioxidutsläpp under hela dess livscykel.

Ökat fokus på inbyggd koldioxid

Vid nybyggnation finns ett stort fokus på inbyggd koldioxid. Dock behöver många renovera och bygga om befintliga fastigheter, inte minst för energieffektivisering.
Det blir då också allt viktigare att beakta den inbyggda koldioxiden även i dessa projekt. Som exempel vid en hissrenovering sparas ofta schaktet och en majoritet av de ursprungliga delarna, och endast det som behövs ur säkerhetssynpunkt byts ut. Detta är inte bara fördelaktigt i den operativa synvinkeln, utan även ur ett miljöperspektiv.

Tänk nu på hissexemplet och applicera det på ett luftbehandlingsaggregat. Höljet, värmeväxlaren, gångjärnen, handtagen, filterramarna och annan hårdvara behåller sin funktionalitet avsevärt längre än komponenter och elektronik som utsätts för frekvent slitage. Att endast byta ut de delar som slitits ut minskar resursförbrukningen avsevärt jämfört med att byta ut hela aggregatet. Produktens livscykel skulle då förlängas och miljöpåverkan avsevärt minska. Detta var vad vi hade i åtanke när vi utvecklade renoveringskittet för våra GOLD luftbehandlingsaggregat, vilket vi valt att kalla för "Refurb kit".

Swegon, RE:3 och Refurb kit

Som en del av byggbranschen är det viktigt att vi tar hänsyn till den inbyggda koldioxiden för att förbli relevanta bland vår kunder. Ett intensivt arbete har därför utförts och för ett år sedan lanserade vi vårt RE:3-koncept. RE:3 samlar begreppen RE:duce, RE:use och RE:vitalise, där det sistnämnda fokuserar på att ge en produkt ett längre liv genom att byta ut gamla komponenter och uppdatera funktionaliteten genom relevanta uppgraderingar. Här kommer vårt renoveringskit för GOLD in!

Refurb kit introducerades på marknaden för ett år sedan och består av komponenter som används i vårt nuvarande sortiment av luftbehandlingsaggregat och som installeras för att uppdatera äldre enheter. Det betyder att ett befintligt aggregat får en förlängd livslängd på nästan lika många år som den redan varit i drift, och prestandan kommer att vara likvärdig med en helt nytt aggregat.

Varför ett Refurb kit?

De uppenbara anledningarna till ett Refurb kit har redan nämnts – livslängd, funktionalitet, energieffektivitet och minskad koldioxidbelastning. En annan fördel är utrymmet. Äldre byggnader har oftast små fläktrum och begränsat eller inget utrymme för att få ut ett gammalt aggregat eller installera ett nytt. Även om det i vissa fall är möjligt att byta ut ett helt aggregat måste vanligtvis kanalkopplingar och kanalarbeten göras om, vilket ofta är en svår uppgift i äldre byggnader som orsakar avsevärda driftstopp.

Ett renoveringskit i sig är något som reformerar industrin en aning, men det faktum att uppsättningarna av komponenter i våra Refurb kit är anpassade till varje modell och varje aggregats behov, är banbrytande. Det är också unikt att Refurb kittet är förpackat som en komplett uppsättning som förenklar monteringen. Den fysiska påverkan på byggnaden är minimal till obefintlig, och driftstoppet är märkbart förkortat. Originalkomponenter och kvalificerad installation säkerställer också bibehållen CE-märkning och produktsäkerhet.

Från bedömning till ett så gott som nytt aggregat

Processen börjar med att en tekniker gör en bedömning av det befintliga aggregatet för att säkerställa att en uppgradering är lämplig och för att avgöra om det behövs några komponenter, utöver vad renoveringskittet erbjuder. Kittet beställs utifrån ovanstående och installeras av samma tekniker.

GOLD-aggregatet uppdateras till dagens styr och funktionalitet. Detta inkluderar hantering av driftsloggar, energiövervakning, temperaturkontroll och mycket mer. Fastighetsägaren kommer också att dra nytta av förbättrad BMS-kommunikation, tillgång till framtida uppgraderingar och möjlighet att dela data till andra molnplattformar. Dessutom uppdateras enheten med en ny handterminal med ett modernt och användarvänligt gränssnitt. Vidare kan de kompletta fläktinsatserna bytas ut mot moderna fläktar med EC-motorer, vilket förbättrar fläkteffektiviteten med upp till 30%.

Sammanfattningsvis, när man väljer Refurb kit för våra GOLD luftbehandlingsaggregat förlängs produkternas livslängd vilket bidrar till fortsatta hållbarhetsinsatser i branschen.
Refurb kit är inte bara ett miljöansvarigt alternativ. Vi vill påstå att luftbehandlingsaggregatet i princip blir som nytt.