Allt om inomhusklimat

Allt om inomhusklimat

www.swegon.com | Energieffektivitet

×

Mikael Börjesson

Att sänka energiförbrukningen med bibehållen komfort

Byggnader står för cirka 40 procent av den globala energiförbrukningen, vilket gör det absolut nödvändigt att minska förbrukningen och öka energieffektiviteten i byggnader. Samtidigt vistas vi nästan 90 procent av vår tid inomhus. Utmaningen är alltså att minska energiförbrukningen utan att det …

Anders de Maré

Vi slår hål på myterna om propan

Genom åren har EU-förordningar för syntetiska köldmedier såsom CFC, HCFC och HFC skärpts, vilket lett till att användningen av dem kraftigt begränsats eller till och med förbjudits. Och ytterligare en skärpning är på gång i och med den nya F-gasförordningen, vilken just nu debatteras hett. Med …

Malin Höij

Små åtgärder för att minska energiförbrukningen - intervju med Anders Hultman

Aldrig förr har väl ämnet energi fått så mycket uppmärksamhet som idag. Vi omges konstant av nyheter, debatter och digitala verktyg som informerar oss om energi. Om priset på den, förbrukningen av den eller bristen på den. Det kan vara svårt att ta in allt och veta vad man kan göra för att minska …

William Lawrance

Så ökar du ditt luftbehandlingsaggregats energieffektivitet

Google-sökningarna på hur man sparar energi har verkligen skjutit i höjden på sistone. Men förmodligen är det bara ett fåtal som sökt på det i kombination med ordet ”luftbehandlingsaggregat”. När vi måste fatta komplicerade beslut är en lista med rekommendationer alltid praktiskt att ha till hands. …

Thomas Oltnäs

Behovsstyrd ventilation - en smart investering i bostäder?

Smarta och behovsstyrda ventilationssystem efterfrågas i allt större utsträckning i både kommersiella lokaler och i bostäder eftersom fördelarna är många jämfört med traditionella konstantflödessystem.

William Lawrance

Höljesprestanda – Att uppnå god inomhusklimat till lägre driftkostnad

Kvalitet och prestanda för aggregathöljen definieras av sex egenskaper. För att uppnå ett gott inomhusklimat med låga driftskostnader, måste ventilationssystemet konstrueras och installeras korrekt så att energiförluster minimeras och luftkvaliteten bevaras.

Efter ämnen