Allt om inomhusklimat

Allt om inomhusklimat

Björn Erlingsson

Rent vatten, ren luft – en äkta solskenshistoria

Tillgången till rent vatten direkt ur kranen tar vi ofta för givet, men enligt Världshälsoorganisationens uppskattning är bristen på rent vatten en daglig utmaning för 1,9 miljarder människor runtom i världen. Förorenat vatten orsakar sjukdomar och lidande och kokas vattnet upp för att renas det …

Caroline Jacobsson

Går det att uppgradera ett befintligt CAV-system till VAV eller DCV?

En mycket liten del av byggnadsbeståndet tillkommer årligen som nybyggnation. Majoriteten av byggnadsbeståndet utgörs av befintliga byggnader där många för tillfället är energiineffektiva. Om 30 år kommer en stor del av dessa byggnader stå kvar, och för att nå dagens klimatmål kommer det därför …

Andreas Örje Wellstam

Klimatutmaningen ur ett New York City-perspektiv

Klimatdebatten har en tendens att handla mycket om transporter och livsmedelsproduktion. Det med all rätt, det är viktiga områden. Men vi vet att cirka 40% av energiförbrukningen i världen är relaterad till våra byggnader. Så var kan vara ett bättre ställe att få grepp om den här aspekten av …

Elvis Kokot

Systemlösningar ger bättre slutresultat

Krav på energieffektivitet och smarta lösningar gör dagens och framtidens byggprojekt mer komplicerade, och det blir allt viktigare att alla fastighetssystem kan kommunicera med varandra. Att satsa på en samordnad systemlösning är en enklare väg till en bättre fungerande slutinstallation.

William Lawrance

Så ökar du ditt luftbehandlingsaggregats energieffektivitet

Google-sökningarna på hur man sparar energi har verkligen skjutit i höjden på sistone. Men förmodligen är det bara ett fåtal som sökt på det i kombination med ordet ”luftbehandlingsaggregat”. När vi måste fatta komplicerade beslut är en lista med rekommendationer alltid praktiskt att ha till hands. …

Börje Lehrman

Produktvalsprogram - ett bra hjälpmedel

När man ska välja produkter till sitt inomhusklimat är det många saker man måste ta hänsyn till. Det finns många olika produkttyper och varianter men hur gör man för att hitta rätt? Först behöver man ta reda på vad behovet av inomhusklimatet i byggnaden är och vilka krav som måste uppfyllas. …

Anders de Maré

Framtidens köldmedium är naturligt och stavas "propan"

Propan, som först användes som köldmedium för över ett sekel sedan, har gjort comeback som den hetaste och den mest framtidssäkrade köldmediekandidaten. Säker för ozonskiktet, med försumbar inverkan på den globala uppvärmningen och har utmärkta termodynamiska egenskaper.

Mikael Börjesson

Miljövarudeklarationer – banbrytande förändring inom HVAC

Med en livscykelanalys (LCA) och miljövarudeklaration (EPD) bedöms inom byggindustrin en byggnads miljöpåverkan under hela dess livscykel. Vissa tillverkare inom värme, ventilation och luftkonditionering, bland annat Swegon, har börjat ta fram miljövarudeklarationer för sina produkter. I den här …

Caroline Jacobsson

Kan en renovering vara digital?

Vad tänker du på när du hör renovering? Uppfräschning av befintliga lokaler? Anpassning av lokalerna till dagens krav? Störande ljud? Ut med det gamla in med det nya?

William Lawrance

Kanalsystemtryck och SFP

Kanalsystemets tryckfall har en betydande inverkan på SFP, men vilka faktorer behöver vi fokusera på när vi vill minska SFP? Låt oss titta närmare på det. Med specifik fläkteffekt, SFP (Specific Fan Power) avses fläktarnas totala elektriska effekt (kW) i ett luftbehandlingsaggregat dividerat med …

Efter ämnen