Allt om inomhusklimat

Allt om inomhusklimat

Niklas Jacobsson

Tvåstegsoptimering för energieffektivitet och IEQ

Ett bra inomhusklimat är grundläggande för att människor ska kunna prestera, vila och trivas inomhus. Energieffektivitet är dock i nästan alla fall högst upp på agendan när man designar en lösning för inomhusklimat – vilket ibland leder till en upplevd konflikt mellan inomhusklimat och …

Mirko Sauvan

Att satsa på inbäddad koldioxid är nödvändigt för att möta konsumenternas höga förväntningar

Att återanvända och renovera produkter har en betydande affärspotential på såväl kort som medellång sikt. Dessa metoder är dock ingenting nytt. Men en ny målriktad satsning kommer både vara bra för planeten och skapa nya ekonomiska möjligheter. Det pågående cirkularitetsarbetet inom byggbranschen …

Börje Lehrman

Varför är behoven av HVAC-lösningar ofta överdimensionerade?

Som expert inom mjukvarudesign för produktval och energiberäkningar anser jag att det är vanligt att lösningar för värme, ventilation och kyla (HVAC) är överdimensionerade. Jag skulle faktiskt säga att det är vanligare att de är överdimensionerade än tvärtom. Detta beror på att flera lokaler har …

Caroline Jacobsson

Kan lönsamt också vara hållbart?

För två år sedan publicerade vi ett blogginlägg som handlade om huruvida behovsstyrt inomhusklimat är en lönsam investering. Jag blev nyss ombedd att göra en tillbakablick och, med ett par års perspektiv, kommentera huruvida ämnet fortfarande är aktuellt och/eller om det har skett några …

Robert Siverby

Återvunnet stål minskar koldioxidavtrycket

Byggsektorn står i dag för en betydande del av de globala utsläppen. Ett viktigt steg på vägen mot en hållbar praxis är att minska avtrycket från inbäddad koldioxid i produkterna. Med inbäddad koldioxid avses mängden koldioxidutsläpp som produceras i tillverkningsprocessen för en produkt. Begreppet …

Malin Höij

Ständiga förbättringar och standardisering – en intervju med Johan Lundgren

Betydande förbättringar och ett verkligt bidrag till en bättre morgondag kan vi uppnå först när vi känner till varje detalj i produkterna och produktionsprocesserna. Det är Johan Lundgren, fabrikschef på Swegonfabriken i Tomelilla, övertygad om. Han talar med stor entusiasm om de många miljövinster …

Martin Ottersten

Kan ohörbart ljud vara skadligt?

Tänk dig att du går in i en byggnad och nästan direkt känner en obehaglig känsla som är svår att beskriva. Du lyssnar men hör inget buller. Du andas och tycker att luftkvaliteten är bra. När du går ut ur byggnaden försvinner den obehagliga känslan du hade. Kan det ha varit byggnaden som orsakade …

John Wibrand

Tre trender inom värme, ventilation och luftkonditionering i dag – men vilka saknar vi?

Det första man borde göra när man ska skriva om trender inom värme, ventilation och luftkonditionering är väl att fråga ChatGPT – vilket i sig är en trend. Jag är dock ganska säker på att vi alla redan vet att energieffektivitet, luftkvalitet och smarta system är viktiga, så det är nog inte till …

Mikael Börjesson

Att sänka energiförbrukningen med bibehållen komfort

Byggnader står för cirka 40 procent av den globala energiförbrukningen, vilket gör det absolut nödvändigt att minska förbrukningen och öka energieffektiviteten i byggnader. Samtidigt vistas vi nästan 90 procent av vår tid inomhus. Utmaningen är alltså att minska energiförbrukningen utan att det …

Tony Olsson

Akustik, värme, ventilation och luftkonditionering påverkar vår hälsa och produktivitet

När det gäller värme, ventilation och luftkonditionering har vi ibland en tendens att glömma bort akustiken. I teorin borde alla bullerproblem elimineras redan på ritningsstadiet. Och om allt görs rätt är systemet utformat, dimensionerat och installerat så att det inte orsakar några störande ljud. …

Efter ämnen