Allt om inomhusklimat

Allt om inomhusklimat

John Wibrand

Tre trender inom värme, ventilation och luftkonditionering i dag – men vilka saknar vi?

Det första man borde göra när man ska skriva om trender inom värme, ventilation och luftkonditionering är väl att fråga ChatGPT – vilket i sig är en trend. Jag är dock ganska säker på att vi alla redan vet att energieffektivitet, luftkvalitet och smarta system är viktiga, så det är nog inte till …

Mikael Börjesson

Att sänka energiförbrukningen med bibehållen komfort

Byggnader står för cirka 40 procent av den globala energiförbrukningen, vilket gör det absolut nödvändigt att minska förbrukningen och öka energieffektiviteten i byggnader. Samtidigt vistas vi nästan 90 procent av vår tid inomhus. Utmaningen är alltså att minska energiförbrukningen utan att det …

Tony Olsson

Akustik, värme, ventilation och luftkonditionering påverkar vår hälsa och produktivitet

När det gäller värme, ventilation och luftkonditionering har vi ibland en tendens att glömma bort akustiken. I teorin borde alla bullerproblem elimineras redan på ritningsstadiet. Och om allt görs rätt är systemet utformat, dimensionerat och installerat så att det inte orsakar några störande ljud. …

Carl-Johan Strömwall

Varför lämnar vi fortfarande inomhusklimatet åt slumpen?

Energibesparingar och nöjda hyresgäster är högsta prio inom bygg- och fastighetsbranschen. Och dessa saker har ett klart och direkt samband med inomhusklimatet. Men det är det väldigt få som känner till. 90 procent av våra liv är vi inomhus och vår förmåga att sova, prestera och trivas är beroende …

Anders de Maré

Vi slår hål på myterna om propan

Genom åren har EU-förordningar för syntetiska köldmedier såsom CFC, HCFC och HFC skärpts, vilket lett till att användningen av dem kraftigt begränsats eller till och med förbjudits. Och ytterligare en skärpning är på gång i och med den nya F-gasförordningen, vilken just nu debatteras hett. Med …

Malin Höij

Små åtgärder för att minska energiförbrukningen - intervju med Anders Hultman

Aldrig förr har väl ämnet energi fått så mycket uppmärksamhet som idag. Vi omges konstant av nyheter, debatter och digitala verktyg som informerar oss om energi. Om priset på den, förbrukningen av den eller bristen på den. Det kan vara svårt att ta in allt och veta vad man kan göra för att minska …

Björn Erlingsson

Rent vatten, ren luft – en äkta solskenshistoria

Tillgången till rent vatten direkt ur kranen tar vi ofta för givet, men enligt Världshälsoorganisationens uppskattning är bristen på rent vatten en daglig utmaning för 1,9 miljarder människor runtom i världen. Förorenat vatten orsakar sjukdomar och lidande och kokas vattnet upp för att renas det …

Caroline Jacobsson

Går det att uppgradera ett befintligt CAV-system till VAV eller DCV?

En mycket liten del av byggnadsbeståndet tillkommer årligen som nybyggnation. Majoriteten av byggnadsbeståndet utgörs av befintliga byggnader där många för tillfället är energiineffektiva. Om 30 år kommer en stor del av dessa byggnader stå kvar, och för att nå dagens klimatmål kommer det därför …

Andreas Örje Wellstam

Klimatutmaningen ur ett New York City-perspektiv

Klimatdebatten har en tendens att handla mycket om transporter och livsmedelsproduktion. Det med all rätt, det är viktiga områden. Men vi vet att cirka 40% av energiförbrukningen i världen är relaterad till våra byggnader. Så var kan vara ett bättre ställe att få grepp om den här aspekten av …

Elvis Kokot

Systemlösningar ger bättre slutresultat

Krav på energieffektivitet och smarta lösningar gör dagens och framtidens byggprojekt mer komplicerade, och det blir allt viktigare att alla fastighetssystem kan kommunicera med varandra. Att satsa på en samordnad systemlösning är en enklare väg till en bättre fungerande slutinstallation.

Efter ämnen