Allt om inomhusklimat

Allt om inomhusklimat

Mirko Sauvan

Att satsa på inbäddad koldioxid är nödvändigt för att möta konsumenternas höga förväntningar

Att återanvända och renovera produkter har en betydande affärspotential på såväl kort som medellång sikt. Dessa metoder är dock ingenting nytt. Men en ny målriktad satsning kommer både vara bra för planeten och skapa nya ekonomiska möjligheter. Det pågående cirkularitetsarbetet inom byggbranschen …

Mirko Sauvan

Hur HVAC-leverantörer kan dra nytta av att utföra livscykelanalyser

Livscykelanalyser (LCA, Life Cycle Assessment) används i byggbranschen för att utvärdera en byggnads miljöpåverkan under hela dess livslängd. Det finns olika incitament för fastighetsägare att tillämpa LCA, som ekonomiska och miljömässiga fördelar och till och med samhällsfördelar. I den här …

Efter ämnen