Allt om inomhusklimat

Allt om inomhusklimat

www.swegon.com | Luftbehandlingsaggregat

×

John Lindblom

Refurb kit - en game changer

Med tanke på vad vi vet om byggnader och byggbranschen i stort förstår vi att fastighetsägare står inför flera viktiga hållbarhetsbeslut. Fönster, belysning, vattenförbrukning, ventilation och mycket annat måste beaktas både från perspektivet av operativ koldioxid men även med tanke på inbyggd …

Robert Siverby

Återvunnet stål minskar koldioxidavtrycket

Byggsektorn står i dag för en betydande del av de globala utsläppen. Ett viktigt steg på vägen mot en hållbar praxis är att minska avtrycket från inbäddad koldioxid i produkterna. Med inbäddad koldioxid avses mängden koldioxidutsläpp som produceras i tillverkningsprocessen för en produkt. Begreppet …

William Lawrance

Kanalsystemtryck och SFP

Kanalsystemets tryckfall har en betydande inverkan på SFP, men vilka faktorer behöver vi fokusera på när vi vill minska SFP? Låt oss titta närmare på det. Med specifik fläkteffekt, SFP (Specific Fan Power) avses fläktarnas totala elektriska effekt (kW) i ett luftbehandlingsaggregat dividerat med …

William Lawrance

Hur undviker man internt läckage i luftbehandlingsaggregatet?

Internt luftläckage i ventilationssystem är oekonomiskt och det kan också påverka kvaliteten på inomhusluften. Därför behöver vi minimera läckaget för att både optimera energiförbrukningen och säkerställa bästa möjliga luftkvalitet. I den här bloggen kommer du att lära dig om olika former av …

Per-Åke Ottemark

Tips för val av luftbehandlingsaggregat för mindre lokaler

Butikslokaler och liknande mindre lokaler inrymda i bostadshus saknar ofta eget teknikrum och ligger vanligen i markplanet. Detta måste beaktas vid val av luftbehandlingsaggregat. Sådana lokaler ställer speciella krav på ventilationslösningen. I den här artikeln går vi igenom vad du måste tänka på …

Efter ämnen