« gå tillbaka

BIM - Vad innebär det?

Har du hört uttrycket BIM? Troligtvis. Speciellt om du arbetar med något relaterat till fastigheter, bygg eller installationer. Vad det är kan dock vara oklart och abstrakt. Efter att ha läst detta inlägg hoppas vi att BIM klarnat lite.

BIM är en förkortning för Building Information Modeling alternativt Building Information Management.

BIM innebär att en 3D-modell (ritning) skapas under en byggprocess vid projektering och visualisering med målet att informationen i modellen ska förbättra beslut samt förenkla och förbättra ett byggprojekts olika faser. BIM är ett samlingsställe för information om ex. en byggnad eller produkt, en form av kopplat ”bibliotek”.

BIM_Collage

BIMs evolution

Man kan tro att dagens ritningar och 3D modeller är relativt nya innovationer, men mycket av dagens program som skapar BIM-modeller bygger på arbete som kan spåras 50 år tillbaka. Fram till 1970-talet utfördes ritningar för hand och på papper. Efter detta började digitaliseringen med 2D CAD (Computer Aided Design) och 3D CAD till där vi är idag med BIM som fortsätter att utvecklas. Det finns inte någon BIM-standard. Filformat och vad som ska ingå är kan variera från projekt. Ett vanligt format kan dock vara IFC (Industry foundation classes).

Möjligheter med BIM

Mängden information i en BIM-modell är avgörande för vad man kan använda den till. Här följer några exempel på användningsområden:

 • Bättre förståelse för koncept och färdig byggnad
 • Bättre samordning och mindre fel i både projekterings- och byggskedet
 • Minskad tidsåtgång i byggskedet
 • Bättre estimering av både kostnad, tid och material
 • Högre produktivitet och kvalitet
 • Förenklad förvaltning

Tack vare BIM blir det enklare att göra beräkningar vilket i sin tur gör att projekteringen i mindre skala baseras på antaganden utan på faktiska beräkningar.

ICD i dator


BIM = Pengar

Att välja en leverantör av produkter och system som är väl insatt i och har stöd för BIM är avgörande för att installationer och funktioner ska bli och fungera som det är projekterat. Om byggprocessen optimeras är detta också rena pengar!

 • En samordning i 3D av byggnad och installationer minskar kollisioner och missförstånd under byggtiden.
 • Simulering och energiberäkningar optimerar och hjälper att finna energi- och kostnadseffektiv lösning
 • Beräkning av arbetstid utifrån BIM modell gör kalkyler och tidplaner säkrare
 • Vid beställning kan optimerade materiallistor reducera tid och utrymme på arbetsplatsen
 • Under förvaltning med underhåll och drift kopplat till BIM modell. Exempelvis produkters lokalisering och serviceintervall.

På ett tidigt stadie kan du även simulera och välja optimal lösning med klimatsimuleringsprogrammet ESBO som vi skrivit om tidigare här. Då kan du vara säker på att funktion och installation i ditt projekt fungerar genom hela byggprocessen och i förvaltning.

Vill du veta mer om BIM?

Hör av dig till oss!