Internet of Things – vägen mot ett energieffektivt och hälsosamt byggande

Modern teknik kan göra människor friskare, smartare och mer kreativa på jobbet - samtidigt som fastighetsägarna sparar energi och sänker sina kostnader. Genom att utnyttja trådlös radiokommunikation kan ventilationsbranschen bidra till ett hållbart, flexibelt och hälsofrämjande byggande.

Med ökade krav och ny lagstiftning inom miljöområdet ökar pressen på bygg- och fastighetsbranschen att minska energiförbrukning och driftskostnader. Lösningen är bland annat att ta fram nya energieffektiva och flexibla produkter och system. I takt med att allt fler produkter kan kopplas upp mot nätet, öppnas helt nya möjligheter för bland annat ventilationsbranschen att trådlöst knyta samman olika typer av installationssystem i en fastighet.

Multifunktionella fastigheter

Traditionellt har fastigheter skräddarsytts för en viss typ av verksamhet, exempelvis kontorslandskap, vårdcentraler eller butikslokaler. Det har inneburit att ventilations-, värme- och kylsystem från början varit tvungna att anpassas för en specifik verksamhet. Det här har begränsat möjligheterna att senare byta till en ny verksamhet i fastigheten.

När kontrakten löper ut är risken stor att verksamheter försvinner. Kvar står fastighetsägaren med en verksamhetslåst fastighetsyta där hela ventilationen måste göras om för att passa nästa hyresgäst.

Med trådlös systemkommunikation, med ett antal kommunikationsnoder, kan styrningen av befintliga ventilationssystem i olika rum kopplas samman och lokalytor minskas eller utökas utifrån de nya behoven. Fastighetsägaren erbjuds en helt ny flexibilitet och nya banbrytande tjänster för energibesparing och underhåll.

Lönsam investering

Investeringskostnaden för att bygga in ett radiosystem vid en nybyggnation kan initialt vara högre, men detta måste ställas mot besparingar i material och arbetskostnad för att lägga kabel. Om man vill göra förändringar i fastigheten och t.ex. en givare sitter fel så måste hela kabelsystemet dras om och väggar och tak återställas efter ingreppet.

I takt med att allt fler givare, don, spjäll och ställdon kopplas upp trådlöst ökar också möjligheten till nya spännande tjänster. Exempelvis kan rengöring och städning av en fastighet i dag kosta lika mycket som den totala energianvändningen. Genom energieffektiva ventilationssystem kan man inte bara spara energi, sensorer kan enkelt samla in data om fastighetens nyttjande och tala om huruvida ett rum använts eller inte. Har det stått tomt kan exempelvis pengar för städning sparas in.

Skräddarsydda lösningar

Vidare kan fastighetsägaren med hjälp av radiosystemet enkelt styra inomhusklimatet för de olika hyresgästerna. Den som nöjer sig med mindre, betalar en lägre hyra. På så sätt kan hyresgästerna utifrån behov välja hur ventilationsbehovet och temperatur ska regleras.

I framtiden finns det få aktörer som kommer ha lika god överblick kring nyttjandet av en fastighet som ventilationsföretagen eller facility management-företagen som driftar anläggningarna. Frågeställningarna kring hur man bäst tar vara på dessa nya möjligheter som skapas och samtidigt tar betalt för dem är av stort intresse för hela branschen.

För byggherren kommer en radiostyrd ventilation dessutom att höja värdet på fastigheten, som både blir hållbar, energieffektiv, flexibel och hälsofrämjande.

Pratar vi ekonomi ska vi komma ihåg att den största kostnaden för ett företag alltid är dess anställda. Forskning har visat att god ventilation höjer prestationsgraden, och genom att installera modern ventilationsteknik kan en bättre arbetsmiljö skapas. Detta leder till färre sjukskrivningar, något som i slutänden gagnar samhället i stort.

Hur kan Internet of Things hjälpa dig att få en effektivare och mer lönsam byggnad?

Hör av dig till oss!

 

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.