« gå tillbaka

Vad är ett optimalt luftbehandlingsaggregat?

Titta ut på närmaste bilparkering. Finns det ingen i närheten, föreställ dig då en stor parkering fylld med olika slags bilar. Vilken av alla dessa bilar är den optimala? Kanske den silvergrå sportbilen borta till höger eller den välutrustade SUVen närmast infarten? Svaret på frågan är lika enkel som komplex – alla bilar är optimala.

De är alla valda av någon som, efter bästa förmåga, värderat bilens egenskaper för att hitta den perfekta avvägningen mellan produktegenskaper – säkerhet, design, kvalitet, bränsleförbrukning, inköpspris, storlek, servicekostnader, status m.m. Kanske lever produkten inte alltid upp till de förväntningar köparen hade, eller kanske överträffar den just desamma!

När man tänker på ett luftbehandlingsaggregat är det lätt att fastna i en stereotyp bild av en fyrkantig låda med isolerat plåthölje innehållande fläktar, filter, värmeväxlare, styrutrustning och diverse tillbehör. Låt oss istället släppa bilden av komponenter och fundera på produktegenskaper. Vilka egenskaper behöver ett luftbehandlingsaggregat ha? Fysiska mått, temperaturverkningsgrad, SFP (Specific Fan Power), ljuddata, inköpspris och livscykelkostnad är några exempel på egenskaper som måste vägas samman för att få en bra slutprodukt. Hur ska dessa balanseras rätt?

Att utveckla och tillverka ett aggregat med 95% temperaturverkningsgrad på värmeväxlaren är inte svårt. Om det är rätt, ur ett egenskapsperspektiv, är en helt annan fråga. Är det värt att få 95% temperaturverkningsgrad på värmeväxlaren om aggregatet blir två meter längre, dubbelt så dyrt, och har tre gånger så högt tryckfall? Svaret på den frågan är för de allra flesta nej. Om det endast skulle innebära blygsamma försämringar på övriga egenskaper hade svaret självklart varit ja.

Någonstans går gränsen där olika produktegenskaper måste mötas för att hitta den rätta balansen. Självklart måste vi som tillverkare jobba stenhårt för att utveckla komponenter av bästa klass för att optimera vårt erbjudande. Samtidigt är balansen mellan egenskaper inte bara för oss som tillverkare att bestämma. Vi måste läsa av marknadens värderingar för att veta vad till exempel 1 dB i ljudnivå är värd, i jämförelse med 1 Pa tryckfall eller 1% temperaturverkningsgrad. Detta är dessutom ett rörligt mål då samhällstrender, energipriser och lagkrav ständigt rubbar denna jämvikt. Att förstå dessa skeenden är, i ett större perspektiv, kärnan i utvecklingen av ett optimalt luftbehandlingsaggregat. Genom åren har balansen av egenskaper trimmats och förändrats i takt med samhällstrender, samtidigt som ingående komponenter som fläktar, värmeväxlare och hölje ständigt har utvecklats. Detta arbete kommer aldrig att bli färdigt, utan är ett arbete som måste trimmas och justeras för att få ett luftbehandlingsaggregat som ligger nära en optimal punkt för en så stor kundgrupp som möjligt.

Att balansera produktegenskaperna rätt, är således nyckeln till att utveckla ett optimalt luftbehandlingsaggregat. Men vad ”optimalt” innebär för en specifik kund, ligger fortfarande i den specifika kundens bedömning. Precis som vid valet av bil.

Vilka egenskaper värderar du högst hos ett optimalt luftbehandlingsaggregat?

Hör av dig till oss!