« gå tillbaka

6 Saker att tänka på när du väljer luftdon

Det finns många olika typer av luftdon. Hur vet jag vilken typ av luftdon jag ska välja?

Det är en rad faktorer som spelar in vid val av luftdon, några av dem är följande:

1. Typ av lokal

Generella riktvärden finns oftast bestämda på de olika lokaltyperna. Exempelvis kolidixidhalt, aktivitetsgrad, kylkapacitet W/m2.

2. Temperaturkrav i lokalen

Utifrån kyl-eller värmebehov kan temperaturkraven bestämmas för lokalen.

3. Ljudkrav

Ljudalstring från luftdon måste beaktas för att få bra akustisk miljö.

4. Lufthastighet

I vistelsezonen ska lufthastigheterna vara så låga att drag undviks.

5. Luftflöde

Minimikrav för luftväxling för vald lokaltyp samt kyl/värmebehov bestämmer luftflödet.

6. Fast eller omställbar spridningsbild

Behov att ställa om för värmning eller kylning med luft kan ställa krav på omställbar spridningsbild. Undvik drag med omställbar spridningsbild.

När du kommit fram till vilka faktorer som spelar in i ditt projekt är det dags att välja luftdon. Det finns luftdon för alla typer av behov – därför är det värt att lägga ner lite tid på att undersöka vilken typ av don som passar just för ditt projekt.