« gå tillbaka

Varför behöver vi ventilation?

För varje andetag förbrukas syret som finns i luften. Bakom stängda fönster och dörrar behöver vi hjälpa luften att komma in i byggnaden. Detta är den enkla bakgrunden till det som vi kallar för ventilation. Men, varför kan vi inte bara öppna ett fönster?

Jo, det kan vi förstås göra, men då släpper vi samtidigt ut värmen eller kylan som finns lagrad i luften inomhus. I de allra flesta fall går det åt mer energi att kompensera för den förlusten än att ha en mekanisk ventilationslösning där vi återanvänder dessa energier. Dessutom släpper vi in helt ofiltrerad luft och de partiklar som det innebär. Beroende på vart man bor kan det vara mer eller mindre olämpligt.

I takt med att våra byggnader blir allt tätare för att inte släppa ut värmen eller kylan och på det sättet spara energi, ökar även behovet av effektiv ventilation för att vi och byggnaden ska må bra. Bristande ventilation i kombination med tätare byggnader gör att luften innehåller mer fukt. Varm och fuktig luft ökar utsöndringen av giftiga partiklar från prylar vi har runt omkring oss och som vi sen andas in. Det kan även ge upphov till fuktskador och mögel. Detta är också ett vanligt problem i gamla byggnader som tilläggsisoleras utan att ta hänsyn till det ökade ventilationsbehovet.

Utöver välbefinnandet som temperatur eller drag, kan dålig luft vara orsaken till mer diffusa hälsoproblem som irritation i ögon, näsa och hals, snuva och nästäppa, luftvägsinfektioner, huvudvärk, trötthet, dåsighet, koncentrationssvårigheter, illamående och yrsel. Vissa typer av radon och dess hälsoeffekter kan till största del avhjälpas med korrekt ventilation.

Ventilation, värme och kyla hänger ihop. Med intelligent och effektiv ventilation minskar både värme- och kylbehov. Eftersom kyla och värme bägge är mer energikrävande än ventilation, är ventilationen oftast en lönsam investering i slutändan.

Med effektiv ventilation med värmeåtervinning, intelligent styrning och som är korrekt injusterad är man på god väg till ett mer komfortabelt inomhusklimat som sparar både hälsa, energi och pengar.

Vill du prata om ventilation med oss?

Hör av dig till oss!