« gå tillbaka

5 vanliga föroreningar i luften som du andas

Luft består av kväve, syre och koldioxid. Du känner säkert även till att det finns ädelgaser och föroreningar i luften. Men vad är det för föroreningar och vad kan vi göra för att undvika dem?

Ozon är en vanlig förorening. Det finns bra och dåliga typer av ozon. Ozon som finns i atmosfären hjälper oss mot UV-strålning men ozon bildas även av oförbränt bränsle från motorer och det är den typen av ozon som är skadlig för våra lungor.

Kväveoxider bildas när kväve utsätts för höga temperaturer, t.ex. i flygplans- eller bilmotorer. Det har en brun färg som ofta syns i förorenade städer. I kombination med vatten bildar det salpetersyra.

Kolmonoxid är en annan farlig förorening i luften. Kolmonoxid bildas vid förbränning där det inte finns tillräckligt med syre för att bränslet ska bilda koldioxid. Vanliga källor till detta är t.ex. bilar, grillar, öppna spisar m.m.

Svaveldioxid bildas vid förbränning av svavel. Svavel finns bland annat i diesel, bensin och kol. Föroreningen orsakar sura regn och vid inandning kan frätande svavelsyra bildas i lungorna.

Formaldehyd används vid tillverkning av plaster och lim. Vid tillverkning omvandlas inte allt utan det finns ett överskott kvar på plasten och detta kommer under flera månader släppas ut som gas ur plasten. Det är starkt irriterande för luftvägar och skadorna kan bli värre om man utsätts under långa perioder.

När vi är inomhus är det relativt enkelt att undvika det mesta av de här föroreningarna. En mekanisk ventilationslösning och bra filter gör en enorm skillnad. Att förbättra utomhusluften är en av vår tids största utmaningar som kräver betydligt mer omfattande åtgärder.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur du kan minska föroreningarna i din inomhusmiljö!

Hör av dig till oss!