Hemligheten bakom en hälsosam ljudmiljö

I de byggnormer vi har idag finns krav på att vi håller ljudnivåerna under vissa gränsvärden, men de krav som finns är i regel formulerade i termer av dB(A), vilket är ett mått byggt på en genomsnittlig viktad ljudnivå i ett brett spektrum av ljudfrekvenser, där vi människor kan uppfatta ljud från ca 20 Hz till 20 000 Hz. En markant ton kan utgöra en smal topp, låt säga vid 300 Hz, som avviker med exempelvis 5 dB från det övriga ljudbandet. De mått vi använder tar viss hänsyn till en topp som denna, men ökningen i mätetalet är blygsam i förhållande till hur mycket ett sådant ljud uppfattas av människan och påverkar oss. En ton kan alltså vara relativt markant utan decibel-talet ökar i motsvarande grad. Däremot kommer den mänskliga kroppen påverkas.

För inomhusklimat är ljud från ventilation givetvis en viktig fråga. Tjutande, surrande eller bullrande ventilationsprodukter är klart irriterande. Om problemet redan finns där går det att sänka ljudnivåerna i lokalerna vi vistats i, med hjälp av exempelvis ljuddämpare. Rätt vald ljuddämpare hjälper oss att dämpa ljud för att klara kundens krav och få en acceptabel ljudnivå att vistas i.

En ljuddämpare filtrerar dock inte bort en specifik ton, den ligger kvar fast med lägre volym, och kan då tyvärr fortfarande vara skadlig.

Dessutom ger olika toner, på olika frekvenser, stora skillnader i hur vi upplever dem. I de tre ljudklippen nedan kan du själv testa hur du upplever detta fenomen. Alla dessa ljudklipp har samma ljudnivå mätt i decibel, men typen av ljud skiljer sig åt, vilket ger helt olika upplevelser.

Ljud 1

Ljud 2

Ljud 3

Med rätt kunskap vet man vilka typer av ljud och vilka toner man behöver se upp med. Den bästa lösningen för att komma till rätta med detta problem är att sedan se till att tonerna inte ens alstras. I ett luftbehandlingsaggregat är det t.ex. viktigt att hela fläktlösningen designas som en enhet, för att undvika vibrationer som skapar toner. Filmen nedan visar några aspekter värda att nämna i sammanhanget.

 

 

Inomhusklimat är inte bara en fråga om temperatur, fuktighet och ljus – även ljudmiljön är extremt viktig för vårt välbefinnande. Med en kombination av ventilationsprodukter som minimerar ljudalstring och dämpar bort de ljud som uppstår, kan vi åstadkomma ett inomhusklimat som är både behagligt för stunden och hälsosamt på lång sikt.

Källor

Forskningsprojektet ”Ljud och luft i innemiljön – avvägningar för boendes välbefinnande”.

 

Läs mer om hälsofarliga ljud i vanliga miljöer, här!