Finns det hälsofarliga ljud i vanliga vistelsemiljöer?

Ljud i rätt form kan vara en källa till glädje och välmående, när vi exempelvis njuter av vacker musik, men forskning visar att ljud i fel form också är en stor källa till ohälsa. Världshälsoorganisationen, beräknar att Västeuropas befolkning tappar miljontals år av hälsosam livslängd på grund av olika ljud-relaterade sjukdomar, bland annat över 20 000 år på grund av tinnitus, 60 000 år av hjärtsjukdomar och 900 000 år på grund av sömnstörningar.

Att utsättas för höga ljudnivåer utan hörselskydd är givetvis skadligt, det räcker med en musikkonsert eller explosionerna från ett fyrverkeri för att förstå. Exponeringen för denna typ av ljud är dock oftast kortsiktig och det går att undvika exponering, eller åtminstone dämpa bort ljuden med hörselskydd vid behov. Och vi är nog alla medvetna om dessa risker, då de är så påtagliga.

Något som är svårare att undvika är de ljud som omger oss i vår vardag, i våra hem och på våra arbetsplatser. Det som visat sig vara extra hälsofarligt i dessa sammanhang är de monotona toner som ofta förekommer runt omkring oss, och som är något relativt nytt i människans evolutionära historia. Naturligt förekommande ljud, som porlande vatten, vindsus eller fågelkvitter, är alltid varierande. Men de senaste årtiondena har vi blivit allt mer omgivna av konstgjorda miljöer, fyllda med olika maskiner, vilka ger ifrån sig monotona ljud, ibland med framträdande toner.

Forskning har de senaste åren visat att exponering för just toner i ljudmiljön har allvarliga konsekvenser för människokroppen på längre sikt. Ljud kan påverka autonoma och hormonella system i kroppen, och Världshälsoorganisationen listar en mängd sjukdomstillstånd som kan uppstå, exempelvis ökat blodtryck, ökad hjärtfrekvens, illamående, huvudvärk, och en rad psykiska besvär, som aggressivitet och humörsvängningar.

Eftersom de flesta i Västeuropa tillbringar en majoritet av vår tid inomhus är det viktigt att vi alla ökar vår medvetenhet om hur vi påverkas av ljud i konstgjorda miljöer. Det är alltså inte bara ljudvolymen vi bör se upp med, utan vilken typ av ljud vi utsätts för. Inom ventilation och inomhusklimat kan kunniga kravställare och duktiga systemleverantörer tillsammans hitta bättre lösningar på detta område. Ljuddämpning är ett nödvändigt första steg, och nästa steg i utvecklingen är att utforma system som inte utsätter oss för hälsofarliga toner. Den enklaste sättet är förstås att bygga systemet av produkter som eliminerar, eller åtminstone minimerar, alstringen av toner direkt vid källan.

Källor

Burden of disease from environmental noise, World Health Organization, 2011.

Guidelines for Community Noise, B. Berglund, T. Lindvall, & D. Schwela, World Health Organization, 1999.

 

Läs mer om hälsosamma ljudmiljöer, här!