« gå tillbaka

Är 0 + 0 = 3 i akustikvärlden?

Ljud och akustik kan kännas krångligt. Ibland får ämnet akustik ett skimmer av mystik kring sig. Är till exempel 0 + 0 verkligen lika med 3 i akustikvärlden?
Dessutom är vår uppfattning av ljud högst subjektiv och vad den ena tycker är oljud kan den andra tycka är helt ok. Låt oss dyka in i akustikens värld!

Få av oss kan relatera till hur exempelvis 30, 70 eller 90 dB(A) upplevs. Är ljudet behagligt, obehagligt eller rent av skadligt? Dessutom kan ett givet värde i dB upplevas helt olika beroende på person och miljö. 70 dB från en dammsugare vs 70 dB från klassisk musik upplevs garanterat olika ljuvligt.

I tillägg redovisas ljudnivåer/ljudkrav olika vilket stundtals är förvirrande även för den mest påläste. dB(A), NR, NC, dB(C), Lp(A), LpAeq, osv. är alla enheter som används. Dessutom bryts ljud även ner och redovisas i specifika frekvensband. Även kännedom kring efterklangstider är viktiga för rumsljud och ändamålet för verksamheten.

Kanske är alla dessa, ibland förvirrande, faktorerna orsaken till att vi inte diskuterar ljud och buller så ofta som till exempel temperatur? De flesta av oss är duktiga på att relatera till temperatur och hur den upplevs även om detta också är högst subjektivt oss emellan. Att prata väder och vind är en naturlig del i vår vardag. Om vi vet att det ska bli 15 grader Celsius imorgon, så vet vi på ett ungefär vad det betyder och kan vi planera klädsel utifrån det för att hålla oss bekväma.

Vi behöver helt enkelt prata mer ljud och ta bort eventuella skimmer av mystik. Ljudklimatet är en mycket viktig del av vår vardag, en hörnsten inom inomhusmiljön och vårt välmående. Läs mer om vikten av bra inomhusmiljö i vår blogg om IEQ.

Rent konkret kan vi börja med att titta på en tabell för att få en bra uppfattning av vad olika nivåer av Decibel betyder:

akustikblogg_tabell1

Av tabellen ovan kan vi förstå att nivåer över 85 dB under längre perioder kan skada vår hörsel. Allt för höga nivåer är direkt skadligt utan att skydda vår hörsel även under kort period. 30 dB kan liknas vid nivån av en viskning och 60 dB är en normal nivå för vårt dagliga liv.

Ser vi till byggnader och nybyggnation är ljudkrav generellt bra detaljerade.

Exempel på krav för högsta ljudnivå från installationer (t.ex. ventilation) kan se ut enligt följande:
 

Några exempel på krav på maximal ekvivalent
ljudnivå från installationer i kommersiella fastigheter i Sverige

akustik_tabell_kontor1

 

Om vi ska generalisera krav från ovan tabell, så ska sammantagna kontinuerliga ljudnivån inte vara mycket mer än nivå på en viskning vilket är rimligt då det är ett kontinuerligt ljud vi utsätts för. Detta ställer krav på oss leverantörer att alltid ha ljud/akustik som en central punkt i produktutveckling och redovisning av våra produkter samt stötta beräkning av ljud genom hela kedjan.

Nu tillbaka till vår första fråga, är 0 + 0 = 3? De flesta av oss vet (eller tror) att 0 + 0 = 0. Men i vissa fall är detta faktiskt inte sant! Vi måste tänka lite annorlunda när det gäller ljud eftersom vi har anpassat ett mycket stort intervall till Decibel genom logaritmiska beräkningar. När man adderar två lika ljudkällor är huvudregeln att det ökar med 3 dB. 0 dB är nämligen också ett ljud som motsvarar 20 uPa (micro pascal) tryckskillnad och är den nivån ett ungt friskt öra börjar uppfatta ljud, även kallad hörtröskeln. Så när vi adderar två ljudkällor med ljudnivå 0 dB blir den totala ljudnivån 3 dB.

Så ja, i akustikvärlden är 0 + 0 = 3.

Krångligt eller inte så bör vi prata mer kring akustik för att känna oss bekväma med ämnet. Akustik är en hörnsten inom inomhusmiljön samt en viktig del av vårt dagliga liv och vårt välbefinnande.

Kontakta Swegon om du behöver mer information om akustik. Akustik är en viktig del av vår produktutveckling, vi har ett stort utbud av akustikprodukter och vi har flera programvaror som stöder akustikberäkningar.