« gå tillbaka

Varför smarta byggnader och IEQ går hand i hand

Vad tänker du på när du hör smarta byggnader? En hiss som personligen välkomnar dig? Smarta byggnadsappar? Kaffemaskiner som genom ansiktsigenkänning levererar kaffet precis så som du vill ha det? Kanske ett inomhusklimat helt anpassat efter dina egna preferenser? Listan på funktioner och tjänster i en smart byggnad kan göras oändlig.

Smarta byggnader kan genom olika funktioner och tjänster direkt påverka vår hälsa och välmående positivt (i större utsträckning än den perfekta koppen kaffe…) och bidrar till förbättrat IEQ, Indoor Environmental Quality. Genom att skapa bästa möjliga IEQ kan prestationsförmågan höjas avsevärt. Enligt standaren WELL kan ett välventilerat kontor fördubbla den kognitiva förmågan, är det för varmt kan prestationen sänkas med 6%, är det för kallt kan prestationen sänkas med 4%. Studier har även visat att höga nivåer av koldioxid (CO2) har en mycket negativ inverkan på den kognitiva förmågan och det strategiska tänkandet.

En smart byggnad kan samla in data via sensorer och annan teknik för att sedan optimera byggnadens prestanda bland annat genom att minska energianvändningen, optimera hur fastigheten används och minimera dess miljöpåverkan. Data som samlas in kan även användas till att optimera IEQ i byggnaden. Vi listar 4 exempel som många anser vara dem avgörande faktorerna för bra IEQ samt hur funktioner i den smarta byggnaden kan optimera dessa faktorer:

Luftkvalitet
I en smart byggnad finns alla förutsättningar att säkerställa bra luftkvalitet. Genom att mäta med CO2- eller VOC-givare kan luften regleras därefter, används ett bokningssystem för konferensrum som i sin tur är kopplat till ett inomhusklimatsystem är konferensrummet och dess luft redo att ta emot 50 gäster precis när mötet startar. En smart byggnad kan också säkerställa att den luft som tas in inte är förorenad.

Termisk komfort
Många smarta byggnader har en egen byggnadsapp där en mängd information och inställningar kan justeras av den individuella användaren. Genom att använda inomhusklimatsystem som är anpassat för den smarta byggnaden kan b.la. temperatur, luftkvalitet och luftfuktighet styras till rätt nivå. Är det för varmt? För kallt? Med några tryck i mobilen sköter tekniken resten och levererar det önskade inomhusklimatet, helt anpassat till varje individs önskemål. Läs mer om Swegons behovsstyrda inomhusklimatsystem WISE som passar utmärkt i den smarta byggnaden.

Belysning
Felaktig belysning kan b.la. bidra till trötthet, spänningar i nacke/rygg och flimmer från belysningskällor kan ge upphov till stressreaktioner i nervsystemet*. För att uppnå bra IEQ är det viktigt att satsa på bra belysning! Ljus får vi dels från naturligt dagsljus (utifrån), dels från den interna belysningsarmaturen. Här kan den smarta byggnaden b.la. bidra med smarta belysningslösningar på olika nivåer:

  • Närvarostyrning - Finns det närvaro i rummet tänds belysningen
  • Frånvarostyrning – Detekteras ingen närvaro inom ett bestämd tidsintervall släcks ljuset
  • Dagsljusstyrning – Detta betyder att ljusstyrkan är konstant oavsett vilken källa ljuset kommer ifrån. Är det en solig dag ute dämpas den interna ljusarmaturen ner, är det en molnig dag ökas nivån på den interna ljusarmaturen.
  • Solavskärmning – Solsken är oftast härligt, men inte rakt i ögonen när man arbetar! Med behovsstyrd solavskärmning löses detta problem.
Läs mer om smart belysning här.

Akustik
Just akustiken är kanske svårt för den smarta byggnaden att justera på studs. Men genom att mäta och samla in data för ljudvolymer kan man göra förbättringar utifrån detta. Kanske behövs det akustikplattor? Mer mattor? Fler växter? (Växter bidrar även till förbättrad produktivitet och kreativitet**, win-win!).

Sammanfattningsvis är IEQ och smarta byggnader starkt kopplat till varandra. För att skapa bästa möjliga IEQ krävs det att det är möjligt att mäta och reglera efter de värden som är viktigast för människans välmående och prestation – något som är möjligt i den smarta byggnaden.