« gå tillbaka

Varför lämnar vi fortfarande inomhusklimatet åt slumpen?

Energibesparingar och nöjda hyresgäster är högsta prio inom bygg- och fastighetsbranschen. Och dessa saker har ett klart och direkt samband med inomhusklimatet. Men det är det väldigt få som känner till. 90 procent av våra liv är vi inomhus och vår förmåga att sova, prestera och trivas är beroende av ett behagligt inomhusklimat, vilket är vetenskapligt bevisat. Men finns det inte också en stor efterfrågan på att kunna följa och styra inomhusklimatet till en absolut optimal nivå utan att ytterligare belasta miljön?

Det är få saker i dag som lämnas åt slumpen. Få saker som vi bara låter få hända så där. Vädret kan i och för sig vara en sådan sak. Men runt lunchbordet en fredag kan kollegerna sitta och svajpa mängder av prognoser för att försöka hitta det mest pålitliga helgvädret utan någon chans att göra några justeringar eller ge feedback på prognosen. En bil är möjlig att lokalisera, låsa, öppna fysiskt, ladda och starta med en app. Och oftast går det också att be om assistans vid ett haveri. Vi kan enkelt se, justera och styra saker omkring oss i liknande appar, till exempel för inne- och utebelysning, tvättmaskiner och torktumlare, postorder, gula seriefigurer, taxibilar, matleveranser och så vidare.

Hur är det då med de digitala tjänsterna för en byggnads säkerhetslarm? De styr det självklara och aktiverar och inaktiverar bevakningen av en fastighet. De ger en överblick över vilka dörrar och fönster som är öppna just nu och vilka som varit öppna de senaste månaderna. De kan visa innetemperaturen för stunden och temperaturväxlingarna som varit. De kan koppla upp sig till en operatör vid inbrott eller om andra byggnadsrelaterade problem uppstår. Och de kan ge rekommendationer för exempelvis batteribyten baserat på olika data och givare. 

I det senare exemplet utgår man från ett byggnadsperspektiv. Men vilka digitala lösningar finns det som kan hjälpa oss att utföra proaktivt underhåll av en byggnad, styra energiförbrukningen och säkerställa låga driftkostnader över tid? Eller å andra sidan: vilka digitala lösningar finns det som fokuserar på inomhusklimatet? På komforten i byggnaden som ger en person de bästa förutsättningarna att prestera, hålla sig frisk och vara nöjd som hyresgäst?  

Var är inomhusklimat och varför är det viktigt?

Flera faktorer påverkar inomhusklimatet. De mest kända är temperatur och luftkvalitet men även ljudnivå, luftflöde och luftfuktighet spelar en avgörande roll. När det gäller temperaturen visar studier att människor är som mest produktiva vid 21–22 grader och att produktiviteten minskar med två procent för varje grad som temperaturen stiger. Andra studier visar att låga halter av koldioxid i ett rum eller en lokal förbättrar såväl det strategiska tänkandet som förmågan att tillägna sig inhämtad information. Genom att minimera koncentrationen av föroreningar i luften förbättras arbetseffektiviteten och hälsan betydligt hos människorna i ett rum eller en byggnad.

När det gäller luftflöde, ljudnivå och luftfuktighet behöver monotont ljud och störande buller elimineras och detsamma gäller även för obehagligt drag. Obehagliga luftfuktighetsnivåer bör optimeras för att uppfylla kraven på både energieffektivitet och komfort. För om en byggnad inte kan tillgodose dessa faktorer finns det en uppenbar risk att hyresgästerna blir missnöjda med antingen sitt arbetsresultat, sina möjligheter till återhämtning eller den föreslagna årliga hyresjusteringen. 

Med det sagt är ett perfekt inomhusklimat lika viktigt som frukosten på morgonen. Och man skulle till och med kunna hävda att inomhusklimatet är viktigare än alla böcker eller skärmar, uppkopplingsmöjligheter eller finkaffe för att människor ska må riktigt bra. Endast ett idealiskt inomhusklimat kommer att ge människor de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential när de ska utföra sina dagliga uppgifter, få en välbehövlig sömn och kunna njuta av den omgivning de befinner sig i. Varför har det då inte funnits en skriande efterfrågan på digitala tjänster för att kunna följa, justera och styra inomhusklimatet?

Skötsel. Komfort. Styrning.

Ta till exempel appen till en tvättmaskin. Med den kan du välja, ändra och följa tvättprogrammet. Notiser skickas när tvätten är klar. Du kan till och med öppna luckan och en varning visas när tvättmedlet börjar ta slut eller filtren behöver rensas. Ett antal givare och fininställda instrument i kombination med uppkopplingsmöjligheter gör att du kan övervaka och styra denna process.

I dag går det också att övervaka och styra inomhusklimatet på en mycket avancerad nivå. Med hjälp av mycket precisa givare och fantastiska uppkopplingsmöjligheter kan man bestämma temperatur, ljudnivå och luftfuktighet, förutom koldioxidhalten samt andra föroreningar i ett rum eller en byggnad. Tack vare en utmärkt digital kommunikation mellan de olika enheterna i en inomhusklimatlösning görs hela tiden sömlösa justeringar för att skapa det perfekta inomhusklimatet. Dessutom kan givarnas värden, aggregatens prestanda och lösningarnas effekt när det gäller inomhusmiljökvalitet som helhet visualiseras på skärmar och i appar. 

En stor del av insamlade data kan dessutom användas för att sköta om en byggnad. Underhåll kan planeras in i god tid, driftproblem kan lösas innan inomhusklimatet påverkas och energieffektiviteten kan förbättras påtagligt eftersom de rekommendationer som ges grundas på historisk, aktuell och AI-prognostiserad information. Samtliga digitala tjänster ovan gör det möjligt för olika intressenter att se, övervaka, styra och återkoppla när det gäller både materiella och immateriella aspekter av inomhusklimatet.

Swegon INSIDE

Med vår noggrant utvecklade Swegon INSIDE Manager kan du se, övervaka och styra flera kompatibla värme-, ventilations- och luftkonditioneringsaggregat i en enskild byggnad eller i ett helt fastighetsbestånd. Genom att använda Manager kan du enkelt och smidigt se till att alla enheter fungerar som de ska och så energieffektivt som möjligt samtidigt som de levererar ett perfekt inomhusklimat så att människor kan må bra både inomhus och inombords. 

INSIDE Analytics är ensam i sitt slag på marknaden. Till skillnad från väderrapporten som är prognostiserad och finns tillgänglig för alla är Analytics exklusivt avsett för INSIDE-kunder och gör att de kan se, justera och styra inomhusklimatet till absolut perfektion. Med hjälp av avancerade AI-renderade data ser INSIDE Analytics till att till exempel fastighetsägare kan förvalta sina byggnader så att målen för drift, rapportering, ekonomi och hållbarhet kan uppfyllas med förbättrad effektivitet. INSIDE Visualisation presenterar temperatur, luftkvalitet, luftflöde, luftfuktighet och ljudnivåer – med såväl aktuella som historiska data – på ett överskådligt och lättbegripligt sätt. Den jämför inomhusklimatet i byggnaden med andra liknande egenskaper och möjliggör direkt återkoppling från personer i byggnaden. Det här är några exempel på våra digitala tjänster. Vill du veta mer? 

Vi har utvecklat flera tjänster som går under benämningen Swegon INSIDE som vänder sig till byggnadstekniker, fastighetsförvaltare, anläggningsövervakare och liknande. Varje tjänst är noggrant utformad för att hjälpa dessa användare att förstå och proaktivt analysera och styra en inomhusklimatlösning så att de kan sköta en byggnad och säkerställa en energieffektiv och tillförlitlig drift. Som komplement är de här tjänsterna också utvecklade för att personer i en byggnad ska kunna visualisera och anpassa inomhusklimatet till en behaglig nivå som gör att de kan må bra och ligga på topp i dag och i morgon.

Här kan du läsa mer om Swegon INSIDE