« gå tillbaka

Vad är skillnaden mellan VAV och DCV?

Kanske har du hört talas om både VAV och DCV och funderat på vad som egentligen är skillnaden. Vi reder ut de olika begreppen och när du tjänar på att välja det ena eller det andra.

VAV- och DCV-system fyller i grund och botten samma syfte, att anpassa ventilation och klimatisering efter varierande aktivitetsnivå i våra lokaler. Generellt sett är det möjligt att nå högre energibesparing och bättre inomhusklimat med ett mer avancerat system. Men det finns givetvis också applikationer där enklare system fungerar utmärkt.

Det finns ett antal begrepp för olika principer av ventilationsstyrning, men de tre vanligast förekommande är:

CAV – Constant Air Volume eller konstantflödessystem
VAV – Variable Air Volume eller variabelflödessystem
DCV – Demand Controlled Ventilation eller behovsstyrt system

Vad är då skillnaden mellan och fördelarna med de två alternativen?


VAV

  • Enkel behovsstyrning - luftflödet kan variera över drifttiden och anpassas efter t.ex. temperatur eller luftkvalitet
  • Innebär ofta lägre investeringskostnad för mindre projekt jämfört med DCV
  • Uppfyller ofta kravställningen för enklare projekt, så som förskolor och mindre skolor
  • Ger ofta en bra energibesparing jämfört med CAV

DCV

  • Avancerad behovsstyrning - anpassar luftflöden och temperatur beroende på behov och närvarostatus i lokalerna, t.ex. med olika driftfall
  • Större möjlighet till anpassad komfort efter differentierade kundbehov
  • Ofta möjligt att kombinera luft- och vattenburna produkter för ett komplett inneklimatsystem
  • Stark bidragande faktor till en bra klassificering i olika certifieringsprogram så som BREEAM, WELL och LEED
  • Större möjligheter till energibesparing, vilket framför allt är en fördel i byggnader med hög energiförbrukning för ventilation och klimatisering

Med båda alternativen kan du både minska din energiförbrukning och få ett bättre inneklimat jämfört med CAV. En jämförelse av luftflödet (m3/h) beroende av närvarograd i en specifik lokal visade att ett enklare on/off VAV-system kunde sänka flödet med 72% och ett DCV-system med hela 84% jämfört med ett CAV-system.

Skillnad VAV CAV-1

Ett enklare VAV-system kan alltså vara fullt tillräckligt i mindre projekt där kravbilden inte är så avancerad och investeringskostnaden en avgörande faktor. För projekt där kraven på inomhusklimatet är högre och byggnaden ev. skall certifieras enligt något program krävs mer avancerade DCV-system. Med DCV-system finns också en mängd funktioner som möjliggör den typ av smarta byggnader som blir allt vanligare, så som världens mest gröna och intelligenta byggnad, The Edge i Amsterdam. Ett bättre inomhusklimat ökar enligt studier byggnadens värde och samtidigt välmåendet samt effektiviteten hos dem som nyttjar den.

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.