« gå tillbaka

Vad är induktion (och varför är den så värdefull)?

Tänk om du var tvungen att välja mellan ett rum som inte kan kylas ordentligt under soliga dagar, eller ett rum där man sitter i konstant kallras. Inget av alternativen känns särskilt lockande. Som tur är behöver vi inte välja något av dessa alternativ – tack vare den fysikaliska princip vi kallar induktion, så har vi möjligheten att ventilera och temperera våra lokaler så vi istället får ett perfekt inomhusklimat, året runt.

När vi i ventilationssammanhang pratar om induktion menar vi den effekt som uppstår när en luftstråle med hög hastighet passerar stillastående luft. Luftstrålen drar då med sig den omgivande luften, blandas med den, och växer i volym.

Varför är det då så viktigt med induktion?

En anledning är att vi kan nyttja induktionseffekten till att tillföra stor kyl- eller värmeeffekt till lokalerna i en byggnad, utan att för den skull riskera kallras och bristande komfort för människorna som vistas där.

I det läge man vill tillföra luft och kyla till ett rum via ett luftdon, så gör induktionen att tilluften som skjuts ut ur donet kan hålla en relativt låg temperatur, t.ex. 18°C. I och med att luftstrålarna drar med sig den varma rumsluften och blandas med den, så hinner luften uppnå en behaglig temperatur innan den når rummets vistelsezon.

 Vad är induktion_1

Detta är vad vi skulle kunna kalla enkel induktion, men det finns även produkter som utnyttjar induktionen till dubbel effekt, t.ex. bafflar och klimatmoduler med vattenburen kyla och värme. Ser man en komfortmodul i genomskärning, så kan man följa luftens väg genom produkten i ett antal steg:

Vad är induktion_2

Kall tilluft från luftbehandlingsaggregatet bygger upp ett övertryck, som skjuts ut i små jetstrålar inuti produkten (1). Induktionen drar med den omgivande luften, vilket skapar ett undertryck och suger in varm luft från rummet, vilken kyls när den passerar genom ett vattenbatteri (2). Tilluften blandas en första gång med rumsluften (3) vilket ökar luftvolymen och sänker temperaturen. Luften strömmar sedan ut längs innertaket (4) och induktionen gör att tilluften blandas ytterligare en gång med rumsluften. När luften strömmar ut i rummet (5) har alltså en stor kylkapacitet tillförts rummet, men eftersom kylan ”spätts ut” genom inblandning av rumsluft, så håller luftflödet en komfortabel nivå, utan att skapa risk för kallras.

På detta sätt kan exempelvis ett ursprungligt tilluftsflöde om 20 l/s med en temperatur om 18,0°C (punkt 1 i bilden ovan), och ett flöde genom vattenbatteriet på 14°C, förvandlas till ett flöde på 190 l/s med en behaglig temperatur på 20,4°C (punkt 5 i bilden ovan).

Induktionen fungerar alltså som ”omblandare”, vilket gör att den svala tilluften och den varma rumsluften blandas om till komfortabel temperatur. Dessutom fungerar induktionen som ”motor”, för att dra luften genom vattenbatteriet och tillföra extra kyleffekt. Man får alltså frisk luft och rätt temperatur, utan högljudda fläktar i rummet eller risk för kallras. Genialt!

Vill du veta mer om induktion?

Hör av dig till oss!

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.