« gå tillbaka

Vad är ett API och vilken nytta har jag av det i min fastighet?

Du har kanske sett eller hört förkortningen API, vilken står för Application Programming Interface. Men vad är egentligen ett API, och vilken nytta kan det göra i dina fastigheter? Det reder vi ut i detta blogginlägg.

I dagens fastigheter finns ofta ett antal system installerade som kontinuerligt samlar in mängder av värdefulla data om hur fastigheten brukas. Det kan exempelvis vara information om vilka rum som använts det senaste dygnet för att optimera lokalvården, eller information om hur nyttjandet av lokalerna kan styras för att spara energi. Sådan data är värdefulla, förutsatt att de kan extraheras ur systemen och användas på rätt sätt. Idag är det inte helt ovanligt att de stannar i systemen. Man kanske till och med investerar i ett separat system för mätning, för att samla in data om närvaro, temperatur, luftkvalitet etc. som egentligen redan finns tillgänglig i fastigheten via inomhusklimatsystemet.

Smarta byggnader med smarta applikationer

I byggbranschen är vi sedan länge vana vid kommunikationsprotokoll som Modbus, BACnet och KNX, vilka används för att koppla fastighetens system till överordnade system. Dessa kommunikationsprotokoll är inte alltid de mest effektiva för att hantera stora mängder data som sedan skall användas i en annan typ av applikation än ett traditionellt överordnat system.

I ett uppkopplat samhälle blir även de byggnader vi vistas i allt mer uppkopplade, och begrepp som ”smarta fastigheter” är idag mer standard än undantag. När vi skapar dessa smarta byggnader med dess smarta applikationer blir plötsligt programmeraren en intressent, som kanske inte alls är van vid våra traditionella kommunikationsprotokoll. De förväntar sig kunna hämta ut data från byggnadens många system på betydligt smidigare sätt.

1. Programmerare

Skapa mervärde i fastigheten

API (applikationsprogrammeringsgränssnitt på svenska) är ett slags protokoll som används för att applikationer och program skall kunna kommunicera med varandra. Genom att välja system i byggnaden med öppna, standardiserade API, som ett REST API, kan du säkerställa att systemen är förberedda för att leverera data på ett sätt som är välkänt för de flesta programmerare. Det är lätt att förstå och lätt att bygga applikationer efter, och det går enkelt att nyttja data från fastighetens olika system i samma applikation.

Genom att välja inomhusklimatsystem med API som ett alternativ eller komplement till de traditionella kommunikationsprotokollen är din fastighet förberedd för att leverera data till alla de smarta applikationer ni kan tänka er vilja utveckla. Ni kan nyttja all den data fastighetens inomhusklimatsystem samlar in för att skapa ett mervärde i fastigheten. Det kan vara applikationer för övervakning och optimering av fastigheten eller individuell styrning av inomhusklimatet, endast fantasin sätter gränserna.

Vill du veta mer om API och hur det kan vara av nytta för dig?

Hör av dig till oss!