« gå tillbaka

Lösning på undertrycksproblematiken vid spiskåpsforcering i flerfamiljshus

Undertryck i flerfamiljshus är ett välkänt problem i många nyproducerade täta bostäder. En utav de vanligaste orsakerna till undertrycksproblematiken inträffar vid matlagning då man öppnar spjället i spiskåpan och mer luft evakueras ut ur lägenheten än vad som kommer in. 

Decentrala system vs. centrala system

Smarta spiskåpor för decentraliserad lägenhetsspecifik ventilation kommunicerar med ventilationsaggregatet och kompenserar för det undertryck som bildas då spiskåpan aktiveras. Denna kompenseringsfunktion saknas när det gäller centraliserade ventilationssystem där aggregatet betjänar en eller flera trappuppgångar med ett större antal lägenheter i flerfamiljshus.

Missnöje bland hyresgäster

Avsaknad av ersättningsluft vid spiskåpsforcering blir därför ett betydande problem i framför allt i nyproducerade bostäder som man bygger allt tätare för att minska energiåtgången. Vad som sker är att undertrycket ökar i lägenheten och att flödet i spiskåpan drastiskt sjunker då ventilationssystemet tillslut inte förmår att suga ut matoset genom spiskåpan. Denna systembrist leder till irritation och missnöje bland hyresgästerna som uppfattar att det är fel på ”spisfläkten” och i sin tur skapar felanmälningar och ibland kostsamma utredningar kring problembilden.

Kök3_1


Säkerhetsrisk

Obalansen och det stora undertrycket som uppstår vid spiskåpsforcering skapar även en säkerhetsrisk då det kan bli problem med att öppna dörrarna till trapphuset. Detta kan bli kritiskt för äldre, försvagade eller funktionsnedsatta då man t.ex. vid brand eller annan händelse måste utrymma lägenheten snabbt.

Nödlösning utan återvinning

En mindre bra lösning och ofta det som rekommenderas är att öppna ett fönster för att råda bot på undertrycket. Detta är dock en dålig nödlösning eftersom man då tar in kall luft som skapar obehag i form av kalldrag samt att återvinningen uteblir med ökade driftskostnader som följd.

En ny men redan beprövad lösning finns att tillgå

Tack vare Swegons nya balanseringsenhet CHB (Cooker Hood Balance) speciellt utvecklad för ändamålet löser man undertrycksproblematiken vid spiskåpsforceringen i flerfamiljshusen. Produkt- och systemlösningen är lika genialisk som enkel och projekteras främst in vid nyproduktion av centraliserad ventilation i flerbostadshus.

rsezied
Funktion och enkelhet

Då forceringen i spiskåpan aktiveras skickas en signal från spiskåpan till balanseringsenheten som då automatiskt öppnar och förser bostaden med ökat tilluftsflöde. På så sätt kompenseras mängden forceringsluft som strömmar ut ur lägenheten när spiskåpan används.

Gebaeude

Enheten fungerar med Swegons centrala spiskåpor och kräver ingen komplicerad kabeldragning eller dyra kringsystem för driftsättning.

Läs här om vår lösning för undertrycksproblematik i flerbostadshus