« gå tillbaka

Spisvakter minskar antalet bostadsbränder

Varje dag brinner det i ca 17 bostäder i Sverige och av de ca 110-120 personer som dör varje år är de flesta över 60 år. Och att i takt med att Sveriges befolkning blir äldre så kommer sannolikt antalet brandrelaterade dödsfall öka. Orsaken är ofta att äldre människor är mer glömska, trötta, har sämre syn och hörsel samt rör sig sämre för att upptäcka branden i tid och för att kunna ta sig i säkerhet.

Rökning dödar 

Rökning dödar i dubbel bemärkelse. Rökningen är den i särklass vanligaste orsaken till dödsrelaterade bränder där rökaren somnar och cigarrettglöden antänder brännbart material, ofta på grund av sängrökning eller att man somnat i soffan. Det är få eller nästan ingen som direkt dör av själva branden utan majoriteten dör av den giftiga rökutvecklingen som bildas då brännbara syntetiska material brinner, det kan vara soffor, skumgummimaterial, heltäckningsmattor, färg, lack och plastmaterial i allmänhet.

Spisen är den vanligaste brandorsaken

En glömd spis är den absolut vanligaste brandorsaken i bostäder. Ca 33% av alla bränder i våra svenska hem beror på att något på spisen börjat brinna och då genom torrkokning eller att överhettad olja och stekfett fattat eld när man glömt kastruller eller stekpannan på den påslagna spisen.

Diagram brandorsaker

Minimera själva brandorsaken

Spisvakter är en förebyggande investering som tryggar boendet och en billig livförsäkring som minimerar risken till att den i särklass vanligaste brandorsaken uppstår. Sensorerna i spisvakten känner av skenande temperaturer i form av torrkokning eller överhettad olja i kombination om någon vistas vid spisen och stänger automatiskt av spisen när systemets kritiska säkerhetsparametrar är passerade. Som ytterligare säkerhet går det att komplettera spisvakten med en inbyggd släckutrustning som släcker branden om den mot förmodan ändå skulle uppstå trots att spisen redan stängts av. Se video om hur det fungerar.

Safera spisvaktSkiss - hur funkar spisvakt

Lagkrav i Norge

Tack vare Spisvaktens förträfflighet när det gäller att minimera bränder och att spara liv så har man infört lagkrav på spisvakter i Norge.  Alla nybyggda bostäder med elspis sedan 2010 måste vara utrustade med spisvakter, lagkravet innefattar allatyper av bostäder, lägenheter, villor såväl som fritidshus.

Lägre kostnader för fastighetsägare

Genom förebyggande brandåtgärder kan man som fastighetsägare minimera stora kostnader i form av brandsanering och utebliva hyresintäkter samtidigt som man säkerställer boende tryggheten och brandsäkerheten. Även kostsamma brandrelaterade försäkringsärenden blir betydligt färre vilket i förlängningen kan uppmuntras genom lägre försäkringspremier.


Fakta: Om dödsbränder i bostäder

  • Årligen dör 110-120 personer i bränder i Sverige. Ungefär 1 000 blir allvarligt skadade.
  • Nästan 9 av 10 dödsbränder inträffar i bostäder och majoriteten av dessa dör till följd av den giftiga brandröken.
  • Den vanligaste kända dödsorsaken pga. brand är rökning, som står för nästan en tredjedel av dödsbränderna.
  • Vanligaste brandorsaken uppstår i köket ofta på grund av glömd spis och torrkokning eller överhettad olja eller stekfett.
  • Näst vanligaste orsaken till brand är avsiktligt anlagda bränder.
  • Vid en majoritet av dödsbränderna finns ingen fungerande brandvarnare. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder och i åldersgruppen 20-64 år har fler än hälften av de omkomna konsumerat alkohol före olyckan.

Källor: MSB, Brandskyddsföreningen

 

→ Läs mer om Swegons spisvakt Safera

→ Se alla våra spiskåpor