« gå tillbaka

Snabbguide - Checklista för dig som skall renovera ditt hus

Det är mycket att tänka på vid husrenovering. Vad säger husbesiktningen? Uppkom det något vid husköpet som du känner till men som du accepterat? Kanske har du förhandlat dig till ett bättre pris på grund av detta? Är det akut bör du definitivt börja där. I övrigt så kommer här några tips om hur man bör tänka vid husrenovering.

Yttertak

Yttertak

Om det inte uppkommit någon anmärkning på din besiktning gällande ett läckande tak, så behöver du inte oroa dig. Om så dock är fallet, är detta naturligtvis akut, och måste åtgärdas omedelbart. Ett läckande tak kan ge upphov till fuktskador både inomhus, och i fasad och kan bli både kostsamt och skadligt för innemiljön (mögel, astma)

Läs mer här

Grund

Samma sak här, har besiktningen visat problem med fukt i grund t.ex kan det vara problem med att dränera bort dagvatten. Olika åtgärder kan behövas, förbättring av dränering eller installation av luftavfuktare i krypgrund.

Ventilation

Innan du ger dig på eventuella energibesparande åtgärder bör du säkerställa att ventilationen är väl fungerande och att luftomsättningen är tillräcklig. All luft i huset skall bytas minst 1 gång varannan timme. Om ventilationen inte är på plats innan du börjar täta och isolera ditt klimatskal såsom väggar, fönster och tak riskerar du att snabbt begränsa luftomsättningen i huset. Fukt som produceras inomhus av människor vid matlagning, tvätt och dusch försvinner inte ut ur byggnaden vilket får till följd att det kondenserar som vattendroppar på kalla ytor och till slut bildas det mögel.

Läs mer här

Vind

Vind

Många äldre hus är sämre isolerade än dagens standard, och det finns pengar att spara på att tilläggsisolera. Dock måste man säkerställa att man inte får mögelproblem. När man ökar mängden isolering på vinden, minskar man värmeläckaget från boytan. Det innebär att vinden blir kallare, och risken för kondens och mögel ökar. Anledningen är att samma mängd fukt läcker upp på vinden som tidigare, men avsevärt mindre värme. Det ger kallare ytor som fukten kan kondensera mot. Det är också viktigt att säkerställa att fuktspärren mellan boytan och vinden inte är skadad, då läcker det även där varm och fuktig luft upp på vinden och kondenserar. Ju sämre luftomsättning eller ventilation man har i boytan, desto mer fuktinnehåll har luften som läcker upp på vinden.

Läs mer här

Fasad och fönster

Kondens

Tidigare byggtekniker resulterade i att fasaderna blev relativt otäta. Att tilläggsisolera och täta fasaden är en vettig energibesparingsåtgärd. Dock måste man se till att få med luftspalter på korrekt sätt. Anlita professionell hjälp för bästa resultat. Tilläggsisolerar man väggarna bör man även titta över fönster och byta ut gamla 2-glas fönster mot välisolerade 3-glasfönster, gärna med solinstrålningsskydd, det förbättrar inomhusklimatet på sommaren.

Läs mer här

Våtrum

Vatrum

När du är färdig med klimatskalet kan du gå över på insidan. Då är det klokt att börja med våtrum som badrum, kök och tvättstuga. Se till att våtrummen är fuktsäkrade och uppfyller de krav som ställs av försäkringsbolagen, använd godkända installatörer. Får du fuktläckage genom golv och väggarna kan du få stora skador på huset. Bjälklag och innerväggar kan skadas. När det har gått så långt att fuktskadan blir synlig på ytskikten är det oftast långt framskridet och större åtgärder kan bli aktuella. Därför är det bra att fuktskydda alla våtrum i förebyggande syfte. ​​

Läs mer här

Kök

Kök

Köket är husets naturliga samlingsplats och något som man ofta prioriterar att renovera relativt omgående då man flyttar in ett äldre hus för att få trivsel. Mörka murriga kök med gamla ibland gröna eller bruna vitvaror har gjort sitt även om de fortfarande fungerar så är de riktiga energislukare. I vissa fall sitter även ett ventilationsaggregat tillsammans med spiskåpa placerat över spisen som ofta skapar funderingar kring möjligheterna till en ny och modern lösning. Ventilationslösningen är i allmänhet en till- och frånluftslösning med återvinning, ett så kallat FTX-system. Antingen kan man byta ut det befintliga ventilationsaggregatet mot ett nytt energieffektivare tillsammans med en ny modern spiskåpa med placering över spisen som tidigare. Eller går i de flesta fall att bygga om ventilationssystemet så att man flyttar ventilationsaggregatet till tvättstuga, vind eller annat lämpligt utrymme för att bli mer flexibel med utformningen av det nya köket. Att tänka på då det gäller en ombyggnation av ventilationssystemet är att detta bör göras av utbildad och kunnig personal för att inte orsaka problem.

Läs mer här

 Radon

Radon_2

Radon är en ädelgas som varken syns eller luktar. Det är viktigt att kontrollera radonvärdena i ditt hus eftersom radon utgör en allvarlig hälsorisk i synnerhet för barn och vid långvarig exponering. Ca 500 personer dör årligen i Sverige av lungcancer som orsakats av för höga radonhalter i sitt hem, gränsvärdet är 200 Bq/m3 för bostäder och mäts säkrast under uppvärmningssäsongen dvs. under perioden oktober-mars.

Läs mer här

Övrigt invändigt arbete

Renovering

Att flytta väggar, byta golv, tapetsera eller måla om. Denna typ av arbete är egentligen roligast, för det blir snabbt synliga resultat och är detta du ser och lever i varje dag (tillsammans med våtrummen naturligtvis). Dock är det ur ett fastighetsbevarande och energibesparande perspektiv det som man bör göra sist.

Läs mer här

Känn dig trygg med våra återförsäljare

Har du frågor angående ventilationen i ditt renoveringsprojekt? Ta hjälp av våra Auktoriserade Swegon CASA Installatörer.

Med andra ord innan du börjar din renovering och funderar på energibesparande åtgärder i huset, se till att du har ett väl fungerande ventilationssystem på plats. Därefter kan du tryggt och säkert byta värmesystem, tilläggsisolera vinden, byta fönster och alla andra energibesparande åtgärder du planerat utan att behöva riskera fukt, mögel och astma/allergiproblem för dig och din familj. Det är ju som sagt trots allt en av de största investeringarna du gör i livet.

En professionell installation

Kontakta någon av våra återförsäljare för att få hjälp med att hitta bästa ventilationslöningen dig och din familj. Använd en auktoriserad installatör. För att ditt nya aggregat skall fungera ordentligt krävs att installationen blir ordentligt gjord och att systemet blir rätt injusterat efter installationen. Använder du Auktoriserade Swegon CASA installatörer kan du vara säker på att du får en bra och professionell installation, utan problem.
Hitta installatör

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.