« gå tillbaka

Varför bildas det kondens på fönsterrutorna?

Varför bildas kondens på husets fönsterrutor och finns det något samband med bristfällig ventilation?

Kondens bildas när varm fuktig luft kyls ner. Kall luft kan rent fysikaliskt inte innehålla lika mycket fukt som varm luft och resultatet blir därför fukt- och kondensutfällning när den varma luften kyls ned. Exakt vid vilken temperatur detta sker beror helt på luftens fukthalt och ursprungstemperatur. Kondens uppträder i allmänhet på kalla ytor och syns ofta på in- eller utsidan av dina fönsterrutor eller helt enkelt i naturen i form av regn. Kondensutfällningen märks tydligast på höst eller vår när det är stora temperaturskillnader. Kondensen försvinner när solen går upp och värmer upp de kalla ytorna eller om det blåser.

Kondens på fönstrets utsida

Ju bättre isolervärde glaset har desto mer kondens kan bildas på utsidan av fönstret. Orsaken beror främst på att värmen inomhus inte orkar värma upp det yttre glaset och torka kondensen. Så med andra ord är kondens på utsidan av fönstret i allmänhet ett tecken på en välisolerad fönsterkonstruktion men låga värmeförluster. Har fönstret till exempel mellanglasspröjs leder aluminium-spröjsen värmen till det yttre glaset och därför är det ofta mindre kondens just på dessa glas.

Kondens på fönstrets insida

Kondens på fönstrets insida är betydligt allvarligare än på utsidan och oftast ett tecken på allt för hög luftfuktighet inomhus och dålig ventilation. Vanligast är att man på morgonen ser kondens på sovrumsfönstren och då bör man definitivt se över sin ventilation för att undvika fukt- och mögelproblem. Ventilation och ny frisk luft är A & O för för bra ett välmående och god hälsa. Dålig ventilation kan ofta vara orsaken till astma och luftrörsrelaterade allergier, trötthet, huvudvärk samt att man inte riktigt känner sig utvilad trots en hel natts sömn på grund av dåligt med syre i luften.

Kondens mellan fönsterglasen

Har du kondens mellan fönsterglasen då har det sannolikt blivit någon form av läckage på fönsterkonstruktionen där varm fuktig luft har letat sig in. Detta är något som snarast bör åtgärdas för att undvika fuktskador i fönsterkonstruktionen och att fönstret så småningom helt ruttnar upp. Beroende på fönstertyp så kan det räcka med nya tätningslister om det är klassiska kopplade tvåglasfönster. Är det en nyare typ av isolerglasfönster har sannolikt fönstrets isolerkonstruktion punkterats och då måste troligtvis hela fönstret bytas ut för att bli kvitt problemet och återfå isolerförmågan.

Humidity_2

Vad säger Boverkets Byggregler?

Boverket, som är en statlig förvaltningsmyndighet och utfärdar lagkrav och regler gällande allt inom installationer och konstruktioner i byggnationer men även också rekommendationer gällande prestanda på material, energi och utförande: Detta regelverk kallas för Boverkets Byggregler (BBR) och motsvarar det som förr var Svensk Byggnorm.

Rekommendation energiprestanda fönster enligt BBR

När det gäller fönster så är Boverkets rekommendation att en fönsterkonstruktion bör ha ett u-värde (isolervärde) på 1,0 eller lägre. U-värdet (värmegenomgångscoefficienten) är ett mått på olika materials isolerförmåga och har enheten W/(m2·K) (watt per kvadratmeter och kelvin).

Lagkrav ventilation enligt BBR!

Minimikraven enligt BBR gällande lägsta ventilationsflöde i bostäder är generellt 0,35 l/s*m2 (liter per sekund och kvadratmeter) bostadsyta men måste även uppfylla ett frånluftsflöde på minst 15 l/s i badrum utan fönster (10 l/s med fönster) och ett frånluftsflöde på minst 10 l/s i köket samt ett tilluftsflöde på minst 4 l/s per person och sovplats.

Renoveringstips

Byte av fönster skapar tätare klimatskal och därmed också försämrar ventilationen i framför allt äldre självdragshus. Fönsterbytet kan orsaka sämre inomhusluft, förhöjd fukthalt och ökad risk för mögel och ett sjukt hus som följd. Säkerställ därför alltid att ditt hus även efter fönsterbytet har god ventilation med effektiv värmeåtervinning.

Genom att ventilera sitt hus med FTX ventilation det vill säga Till- och Frånluftsventilation med värmeåtervinning sparar man effektivt på energin som då stannar kvar i huset och man slipper elda för kråkorna

Läs mer om hur FTX fungerar

 

 

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.