« gå tillbaka

Radon i bostäder utgör en stor hälsorisk

Cirka 500 personer dör årligen i Sverige på grund av Radon och totalt har ca fyrahundratusen bostäder för höga halter av radon men med rätt ventilation kan man förebygga hälsorisken och lösa eventuella radonbekymmer.

Nu när uppvärmningssäsongen har dragit igång och då man vanligtvis stänger fönster och ventiler för att spara energi är det extra viktigt att man har en kontrollerad och fungerande ventilation i bostaden. Dålig luft är allmänt känt för att skapa ohälsa i form av trötthet, allergier och sjukdom orsakade av bland annat fukt- & mögelproblem.

Läs gärna vår FAQ - ventilation och vår blogg ”Vad är ventilation?”

Orsakar hundratals lungcancerfall

Vad däremot få känner till är att höga Radonhalter också har ett samband med bristfällig ventilation och är ett omfattande folkhälsoproblem i våra hem. Radon i svenska bostäder orsakar varje år uppskattningsvis cirka 500 lungcancerfall med dödlig utgång enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, detta är ungefär dubbelt så många som dör i trafiken årligen.

Radon_lugns

 

Radon är idag ett stort problem och idag beräknas ca 400 000 bostäder ha för höga radonhalter men mörkertalet är stort eftersom de flesta bostäder i landet inte har mätts. Idag utförs ca 80-90 000 radonmätningar per år i Sverige men för att klara miljömålen till 2020 behöver den siffran stiga till ca 260 000 mätningar per år.

Från Boverket har man sedan länge belyst radonproblematiken och för att reducera hälsoriskerna har man satt ett gränsvärde på 200 Bq/m3 för bostäder. Enligt Boverket kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall årligen om man på en bredare front lyckas sänka radonhalterna till under det rekommenderade gränsvärdet.

Världshälsoorganisationen WHO har dock rekommenderat att sänka riktvärdet ytterligare för radon i inomhusluft till 100 Bq/m3 i befintliga och nybyggda bostäder på grund av att riskerna med radon i bostäder och kopplingen till lungcancer är underskattade.

Ventilation är nyckeln till ett hälsosamt innomhusklimat


Ett av de mest effektiva sätt att reducera radonhalter inomhus är att använda sig av rätt ventilationslöning och rätt luftomsättning. Oavsett om man bor i villa, radhus eller flerfamiljsbostäder så är ventilationen viktig, speciellt för de som har så kallat självdrag, något som är ofta förekommande i både lägenheter och äldre hus.

Självdrag är en okontrollerad ventilationslösning som ”blir lite vad den blir” och under vintern när vi stänger våra fönster innebär det att man även radikalt försämrar ventilationen. Självdraget kan förstärkas med en frånluftsfläkt men detta innebär att man samtidigt drastiskt ökar sin energiförbrukning eftersom man inte återvinner värmen som försvinner ut ur bostaden.

Om radonet kommer ifrån berggrunden ökar dessutom risken att man suger in ännu mer radon i bostaden genom det undertryck som ofta uppstår med ren Frånluftsventilation.

Lösningar för lägenhet och villa

r5-h_smart

Lösningen i de flesta fall och för de flesta bostäder är att använda sig av en FTX lösning för att ventilera ut använd och dålig luft. FTX-ventilation en balanserad ventilationslösning med både till- och frånluft där cirka 80-85% av värmen i frånluften återvinns och värmer upp den kalla utomhusluften som man blåser in som ny frisk ersättningsluft i bostaden.

Radon är en osynlig och luktfri gas som i värsta fall kan orsaka lungcancer. Mät och sök radonbidrag För höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Om ditt hus har mer än 200 bq/m3 kan du söka bidrag. Bidraget täcker 50 procent av saneringskostnaden upp till 25 000 kronor. Med en radonsanering får du ett friskare och mer hälsosamt hem.

Läs mer om radon och det nya radonbidraget på boverket.se

Mät och sök radonbidrag

Radon syns inte, hörs inte och luktar inte, Radon måste mätas för att kunna detekteras! Misstänker du eller är orolig för att din bostad kan vara drabbad av höga radonhalter bör snarast en radonmätning göras. En radonmätning kostar mellan 200-500kr och skall göras under uppvärmningssäsongen dvs. september till mars. Om ditt hus har mer än 200 bq/m3 kan du söka bidrag. Bidraget täcker 50 procent av saneringskostnaden upp till 25 000 kronor. Med en radonsanering får du ett friskare och mer hälsosamt hem.

Läs mer om radon och det nya radonbidraget på boverket.se eller titta på filmen här

Blackthing

Behöver du åtgärda dina Radonproblem? Kontakta någon av våra återförsäljare på en ort nära dig för att se hur de kan hjälpa dig vidare.

Hitta installatör

 

Mer information hittar Ni på:

 Radonlogo

logo2

 

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.