« gå tillbaka

Varför försvinner inte imman på badrumsspegeln?

Hur är det att bo i ett hus med dålig ventilation? Hur vet man att ventilationen inte fungerar? Hur kan jag veta vad jag vad jag har för ventilationssystem hemma? Vilken typ av ventilation som du förmodligen har beror oftast på under vilken tidsperiod ditt hus är byggt.

Vårt levnadssätt påverkar vår luft inomhus

Något som också påverkar ventilationen inomhus är vårt levnadssätt. Vi duschar oftare idag, familjer tvättar mer och lagar mat i en helt annan utsträckning än förr. Det alstras mer fukt helt enkelt och har du en undermålig ventilation kan detta ge skador på huset i form av fukt- och mögelskador.

Det är roligt att bygga nytt och renovera hus. Vi energirenoverar och tilläggsisolerar med resultatet att våra hus blir allt tätare där tidigare ventilationslösning i form av kanske självdrag helt sätts ur spel.

Har man dessutom förändrat husets uppvärmningskälla bör man se över ventilationen. Ibland glöms ventilationen bort och fukten inomhus ställer till problem. Läs gärna: Vad är ventilation och FAQ – Ventilation 

Ventilationen är viktig för vårt välbefinnande

Mår huset bra mår jag bra, friska hus innehåller friska människor - sjuka hus innehåller sjuka människor.

Ett nytt ventilationssystem ska ses som en långsiktig investering som skall leverera ett hälsosamt inneklimat till dig, din familj och ditt hus under en lång tid framöver. Det är roligt att investera så länge man ser tydliga resultat av sin renovering men en renovering eller nybyggnation innebär även många kostnader som inte syns men som ändå är viktiga för vårt välbefinnande. Jag tänker på ventilationen och uppvärmningssystemet.

Med väl fungerande ventilationssystem menar vi ventilationssystemets förmåga att transportera bort fukt, lukt och föroreningar från boendemiljön, och ersätta med ny frisk luft. Många som bott eller bor i ett hus med FTX-ventilation, kan inte tänka sig att vara utan. Ett FTX-system erbjuder ett bra inomhusklimat och utomordentlig komfort så att både din familj och ditt hus ska må bra.

Med rätt luftväxling och luftkvalité hemma får du också en bättre komfort och slipper problem med unken luft, imma på fönstren, kondens på badrumsspegeln och vakna med huvudvärk.

Hur vet jag om jag har jag rätt luftkvalité hemma?
Flera saker kan indikera detta:

Kondens på insidan av fönstret:
- Det är ett tydligt tecken på att luftväxlingen är otillräcklig

Imma på badrumsspegeln:
- Innebär oftast att det är dålig ventilation i badrummet

Svarta prickar på tak eller vägg i dusch/badrum/toalett:
- Överskottsfukt från våtutrymmen ventileras inte bort

Vaknar ofta med huvudvärk:
- Kan vara tecken på att friskluft inte tillförs sovrummet i tillräckligt stor omfattning

Hostar du mer när du är inomhus:
- Kan vara ett tecken på dålig luftkvalité

Irriterade ögon och snuva:
- Kan vara ett tecken på mögel i boendemiljön

 

 → Är ditt hus byggt före 1970? 

 → Bor du i ett hus byggt på 80 – talet? 

 → Är ditt hus från 90-talet? 

 

 

Är ditt hus byggt före 1970?

70-talet

I de flesta hus är idag oljepannan utbytt mot någon form av värmepump eller fjärrvärme, just för att spara energi. Vad många inte tänker på är att huset får en mycket sämre luftomsättning efter bytet av uppvärmningssystem. Det undertryck som skapas när du eldar i skorstenen försvinner, och med den även självdragsventilationen. Om du dessutom då tätar fasaden, byter fönster, tilläggsisolerar på vinden är risken väldigt stor att du får kondens, fukt och mögelproblem väldigt kort efter renoveringen.

I vissa fall behöver du inte ens göra någon direkt energibesparingsåtgärd för att ett omfattande fukt och mögelproblem ska uppstå, det kan räcka med att ett hus med begränsad ventilation byter ägare.

Tidigare ägaren kanske var ett äldre par som duschade och tvättade sparsamt, jämfört med en barnfamilj med äldre tonåringar. De kanske bytte ut sin oljepanna mot en värmepump för några år sedan, men gjorde inga ytterligare åtgärder. Självdragsventilationen försämras avsevärt, men en otät huskonstruktion skapar ändå ett visst luftombyte framför allt vid kall väderlek och när det blåser ute. In flyttar en tvåbarnsfamilj med husdjur, det duschas, tvättas, lagas mat i en helt annan utsträckning. Har du då inte en bra ventilation i huset, kan ventilationen som har varit tillräcklig för det gamla paret helt plötsligt vara otillräcklig, och kan skapa omfattande mögelproblem när flerbarnsfamiljen flyttar in. Läs gärna: Jag har mögel på vinden 

Vad kan vi göra åt ventilationen?

Installera ett frånluftsystem med utsug i våtutrymmen och kök. Ofiltrerad kall fuktig luft tas in via ventiler i väggar eller fönster. Hyfsat enkel installation men det kan bli dragproblem samt att mycket värme(pengar) försvinner ut ur huset.

Installera ett FTX-system med utsug i våtutrymmen samt inblåsning av tempererad och filtrerad luft till sovrum, vardagsrum, arbetsrum etc. Ingreppet och installationskostnaden är högre men i gengäld får ni högre komfort (inget drag), lägre uppvärmningskostnader och mår bättre då mycket av luftföroreningar och bla pollen filtreras bort.

 → Vad kan jag göra? 

 

Bor du i ett hus byggt på 80 – talet?

80-talet

 

Är ditt hus från 80-talet? Kanske byggt i tidsenligt mexitegel med 3-glasfönster, plastfolie i väggar, heltäckningsmattor och furutak?

Under 1970-talet hamnade vi i den så kallade energikrisen pga av oroligheter i de oljeproducerande länderna i mellanöstern och som följd blev vi varse att energiresurserna inte var ändlösa och att vi behövde hushålla med oljereserverna. Uppvärmningskostnaderna av våra oljeuppvärmda hus gick i höjden och vi blev tvungna att tänka mer energisnålt i bostadsbyggandet. Detta ledde så småningom till ”sjuka hus-syndromet” som var följden av täta konstruktioner med tjock isolering i kombination med bristfällig ventilation på grund av de konstruktionsförändringar som införts under 70-talet.

På grund av alla sjuka hus så började man förstå att husen behövdes ventileras mera, därför blev den mekaniska till och frånluftsventilationen med återvinning (FTX-ventilation) ett krav i dåtiden BBR (Boverkets byggregler). Konstruktioner slits över tiden och material blir bättre och energieffektivare så det kan även i dessa hus vara på sin plats att byta ut gamla fönster mot nya mer energieffektiva, komplettera med isolering på vind m.m. för att spara energi.

Har du en väl fungerande mekanisk FTX-ventilation, har du också oftast ett bra inomhusklimat och tillräcklig luftomsättning. Det krävs dock att systemet har underhållits under sin livstid. Filterbyte är väldigt viktigt, och skall göras minst en gång per år. Om det är samma aggregat som sitter kvar sedan huset byggdes, kan det vara värt att fundera på att byta ut det mot ett nytt. Då får du ett mer energieffektivt ventilationsaggregat med lägre ljudnivå och med betydligt bättre återvinning. I vissa fall är ett nytt FTX aggregat nästan dubbelt så effektivt eftersom det i princip halverar energiförlusten jämfört med det gamla befintliga systemet. Ett nytt ventilationsaggregat kommer dessutom fungera bekymmersfritt i ca 25-30 år där det gamla riskerar att haverera mitt under julhelgen eller då det är som kallast ute.

När husen blev tätare och mer energisnåla, fungerade inte den tidigare självdragsventilationen. Detta gjorde att man på 80-talet gick över till mekanisk frånluftsventilation. Man började även bygga hus med frånluftsvärmepumpar som är en kombinerad värme och ventilationslösning där man tar tillvara på värmen i frånluften med hjälp av en frånluftsvärmepump. Denna lösning har sina brister då man på vintern tar in kall luft rätt in i huset via ventiler som skapar kalldrag och obehag samt att vissa rum riskerar att bli helt utan ventilation om något fönster i ett annat rum står på glänt och på så sätt stjäl all ventilation då luften alltid följer minsta motståndets princip i ventilationsanläggningar.

Vad kan vi göra åt ventilationen?


Bygg om befintliga kanaler och installera ett nytt FTX system med utsug i våtutrymmen samt inblåsning av tempererad och filtrerad luft till sovrum, vardagsrum, arbetsrum etc. Ingreppet och installationskostnaden är högre men i gengäld får ni högre komfort (inget drag), lägre uppvärmningskostnader och mår bättre då mycket av luftföroreningar och bla pollen filtreras bort.

 → Vad kan jag göra? 

 

Är ditt hus från 90-talet?

90-talet_2

Tacon gjorde entré i de svenska hemmen och det var allt mer vanligt med öppna planlösningar och köksöar. Finanskrisen i början av 90-talet resulterade i att husen blev både få, små och energisnåla. Tiden därefter präglades av osäkerhet. 90-talet innebar för Sverige en djup lågkonjunktur. Man satsade mer på hållbara material Gröna tak, solceller, miljötänk och ”Green design” var vanliga ord.

Under 90-talet togs dessutom räntesubventionerna bort, byggmomsen fördubblades och fastighetsskatt infördes, varför det blev rejält dyrare med bostadsbyggande och att äga en bostadsfastighet. Finanskrisen på 90-talet med tillfällig bankränta på 500 % medförde dessutom att ännu mindre bostäder byggdes. Husen som byggdes på 90-talet var välbyggda och täta men de energisnåla lösningarna var dock alltid inte helt lyckade. Man glömde ibland bort att se till helheten och fuktproblem är tyvärr även vanligt i 90-talshus. Energimedvetandet ökade hos människor och man skulle spara på energin – både för miljön och för den privata ekonomin. Husen var välisolerade och hade täta fönster. Golvvärme var vanligt. Även ”drag” från kall luft utifrån via ventiler i väggar och fönster var något som de flesta hade problem med på grund av den allt vanligare fånluftsvärmepumpsuppvärmningen. Det var därmed mycket pengar som ”ventilerades” bort. Frånluftsvärmepumpar var vanliga under denna period på grund av relativ låg installationskostnad men på bekostnad av komfort. Även bergvärmepumpar började bli populära under -90-talet och som med fördel installerades med FTX ventilation. Bergvärmepumpen hämtar energi från marken ofta via djupa borrhål som sedan skapar värme och tappvatten via värmepumpen.

Vad kan vi göra åt ventilationen?

Byt ut ditt gamla FTX-aggregat mot ett nytt som i princip kan vara dubbelt så energieffektivt som ett äldre aggregat från 90-talet. FTX- konvertera den mekaniska frånluftsfläkten till ett till- och frånluftssystem med återvinning så att du suger ut och bli av med fukten i våtutrymmena och blåser in varm filtrerad energiåtervunnen luft till sovrum, vardagsrum, arbetsrum etc. Ingreppet kräver givetvis en investering men i gengäld får ni högre komfort (inget drag), lägre uppvärmningskostnader och mår bättre då mycket av luftföroreningar och bla pollen filtreras bort samt minimerar risk för astma och allergier som har en klar koppling till bristfällig ventilation.

 → Vad kan jag göra? 

Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning?

Ventilationsystem-1

Ett väl fungerande ventilationssystem

Med andra ord, innan du börjar fundera på att göra några energibesparande åtgärder i huset, se till att du har ett väl fungerande ventilationssystem på plats. Därefter kan du tryggt och säkert byta värmesystem, tilläggsisolera vinden, byta fönster och alla andra energibesparande åtgärder du planerat, utan att behöva riskera fukt, mögel och astma/allergiproblem för dig och din familj. Det är ju som sagt trots allt en av de största investeringarna du gör i livet.

Läs mer om frisk inomhusluft och hur du kan skapa ett hälsosamt inomhusklimat i våra andra bloggar om Bättre luft hemma. 

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.