« gå tillbaka

Jag har mögel på vinden!

Fukt och mögelskador är ett vanligt problem bland landets villaägare och kan göra de boende sjuka, skada huset och även minska dess värde. Framförallt är det takstolarna och insidan av yttertaket som drabbas. De flesta försäkringar täcker inte mögelskador som beror på fukt utifrån eller byggnadstekniska brister. Rätt ventilation är viktigt för att huset ska må bra. Problem med fukt och mögel kan bero på undermålig ventilation. Men lugn det går att skydda sig mot mögelangrepp och det finns hjälp att få. Många fukt och mögelproblem kan avhjälpas med bra villaventilation typ FTX.

Länka till täta hus” och ”Vad är ventilation

Fuktskador kan vara av olika slag:

  • Ytlig mikrobiell skada = mögelsvampar och bakterier
  • Rötskador = rötsvampar, skador som påverkar hållfastheten
  • Synlig fukt = fritt vatten på mark eller synligt på väggar och golv
  • Lukt = Lukt av mikrobiell aktivitet i t ex grunder eller bjälklag
  • Kombination: Vanligt med både synlig fukt och t ex mikrobiell påväxt

Varför bildas mögel på vinden?

­Det finns flera förklaringar till varför det bildas mögel på vinden.  Idag har vi helt andra levnadsvanor än förr. Vi duschar mer, lever annorlunda och alstrar mer fukt vilket ställer högre krav att vi ventilerar hemmet på rätt sätt. Inomhusklimatet påverkar oss mer än vad vi tror.

Renoveringstrenden idag är att bygga om befintliga hus till att bli tätare och energisnålare. Vi tilläggsisolerar, byter fönster och dörrar för att sänka energikostnaden men tyvärr är det ofta att vi glömmer bort inomhusklimatet och tar bort merparten av ventilationen.

Vi frågade vår Auktoriserade Swegon CASA Installatör Anders, expert inom ventilationsbranschen med inriktning fukt- och mögelproblematik.

- Vi ser en ökning av problematiken med mögel och fukt på vinden och hjälper ca 10 villaägare varje månad med detta. Allt handlar om för låga ventilationsflöden och svårigheter med att föra ut föroreningar och fukt från bostaden.  Med en hög fuktbelastning kommer fukten att sprida sig upp till vinden, varm fuktig luft sprider sig uppåt i bostaden. Fukt och missfärgande påväxt på insidan av yttertakspanelen på vinden är ett vanligt problem, särskilt i nyare konstruktioner. Detta kan efter ett tag ställa till med fukt- och mögelproblem och bli en dyr historia för husägaren. Problemet är ofta förknippat med hur man värmer byggnaden, ventilationsanläggningens funktion samt förändringar av konstruktionen som påverkat husets tekniska funktion Dessutom är risken stor för hälso- och sjukdomsproblem såsom allergier och astma. Detta medför en dålig inomhusmiljö för dig och din familj, säger Anders.

 ”Mögel och barn är ingen bra kombination”

Hur kollar jag om jag har problem med fukt och mögel på vinden?

­- Du bör se över din ventilation hemma och kontrollera din vind minst 2 gånger per år för att säkerställa att allt ser ok ut. Ett första steg är att förhindra att fuktig luft kommer upp till kallvinden. De flesta mögel- och fuktskador uppstår under vinterhalvåret då det är kallare. Det kan vara lurigt att upptäcka mögel och fukt med blotta ögat.  Kontrollera innertaket och takstolarna och leta efter missfärgningar och annan mikrobiell påväxt. Om mikrobiell påväxt finns i ett hus, exempelvis på vinden innebär detta att man kan se att något växer där. I vissa fall känner man en mikrobiell lukt, som också hänvisar till en påväxt. Det är ofta missfärgningar på panel och yttertak som avslöjar att problemen finns, säger Anders.

Oj, det fanns mögel! Vad gör jag nu?

-Det allra bästa är att kontakta en expert om du misstänker problem. Många försöker tvätta bort mögel men möglet kommer alltid tillbaka. Först och främst är det bra att alltid lokalisera problemet eller källan till fukt och mögel, tex ett tak som läcker eller liknande och sedan åtgärda med rätt ventilation.

Ingen ventilation i världen kan rädda en dålig byggkonstruktion…

Det energieffektivaste och bästa lösningen är fläktstyrd till- och frånluftssystem som kan kombineras med värmeväxlare, så kallat FTX-system. Det gör att man får värmeåtervinning, alltså sparar energi, genom att utnyttja värmen i frånluft till att värma den inkommande kalla tilluften. Då får du också en lösning som ger en energieffektiv lösning som fungerar oavsett väderlek. En modern Smart ventilation reglerar luften i huset med utgångspunkt av fukthalten.

Kontakta en av våra Auktoriserad Swegon CASA Installatörer på en ort nära dig för att få experthjälp och hitta bästa lösningen för ditt hus.

 

Hitta installatör

 

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.