« gå tillbaka

Klagar dina hotellgäster på komforten i rum 107? Fem saker att tänka på för att uppnå bra inomhusklimat

Forskning visar att en hotellupplevelse består av ett flertal olika aspekter som tillsammans utgör en helhet. * Några av de viktigaste aspekterna är förstås rummet samt interaktionen och mötet mellan personal och gäst som helhet.

På ett hotell där hotellrummen är den huvudsakliga tjänsten läggs ett allt större fokus på att erbjuda gästerna service av hög kvalitet för att få nöjda kunder. Nöjda gäster återkommer till hotellet vilket är en av de viktigaste sakerna för en hotellägare. I takt med att inomhusklimat och luftkvalitet kommit mer och mer i fokus påverkar detta även hotellbranschen. En hotellvistelse ska vara en positiv upplevelse. Att vistas i ett tyst, väl ventilerat och dragfritt rum med rätt temperatur är direkt hälsosamt och man vaknar upp pigg och utvilad.

Så hur åstadkommer man ett bra inomhusklimat som tillgodoser både hälsa och komfort samt förstås uppfyller de interna kraven på energieffektivitet och servicevänlighet?

Nedan har vi listat 5 områden man behöver ha koll på för att skapa ett bra och hälsosamt inneklimat

  1. Klagomål på ljud?

Lyhört? Akustiken mellan rummen på hotellet är oerhört viktig. Ingen blir lycklig av att höra gästen i rummet bredvid snarka eller gå på toaletten.  Dessa fenomen skyddar man sig bäst mot genom att göra överhörningsberäkningar samt tillgodose att väggar och dörrar är tillräckligt tjocka och isolerade.

Vem har inte vaknat mitt i natten av att fan coil rasslat igång och börjat kyla/värma och tillfört fläktljud i rummet? Installera produkter i rummet som inte bullrar eller tillför ljud. Använd ljudreducerande produkter såsom rumsljuddämpare, tryckoberoende ventiler på vattensidan samt ljudabsorbenter för att skapa en så bra ljudnivå som möjligt.

1. Klagomål på ljud

  1. För varmt eller för kallt?

Som hotellgäst förväntar jag mig numera att jag ska kunna påverka mitt inomhusklimat så att jag känner mig nöjd och trivs. Någon vill ha det kallt när man ska sova och någon vill ha lite varmare. Så tänk på att installera rumsprodukter och system med användargränssnitt som är enkla att hantera och förstå och som ger individen påverkansmöjlighet. Detta gör både gäster och personal som blir mer nöjda och inte minst produktiva.

Temperaturregleringen kan vara snabb eller långsam men vad som är viktigast är att den kan ske på rumsnivå istället för ett och samma klimat i alla rum - då vi alla är olika. Genom att installera system med olika automatiserade styrfunktioner vid olika närvarolägen så kan även hotellets driftkostnader hållas nere och man ventilerar, kyler och värmer när behov finns.

  1. Unken luft? Doft av mögel?

Design och inredning är ofta fokusområden för hotell. Allt man kan se och uppleva såsom lyxiga hotellrum, designade öppna ytor, fina poolområden etc, läggs det mycket kraft och tanke bakom som hotellägare. Ofta kanske man glömmer det som inte syns. Men det som inte syns kan också behöva ses över då det påverkar oss människor i allra högsta grad. Lika självklart som att hotellet byter handdukar och sänglinne ofta så bör också luftutbytet ske med god omsättning.

Vi behöver fokusera på att tillgodose ventilationskraven per person och yta samt inte minst vädra ut damm, lukter, förhindra mögeltillväxt osv. Detta görs bäst genom att förse hotellet med filtrerad avfuktad utomhusluft i rätt mängd. Dessutom kan vi även hålla koll på CO2 och VOC nivåer genom olika styrkomponenter som kan monteras på rumsnivå. I ett hotell kan beläggningsgrad på rummen variera med säsong och så även antal gäster per rum. Då är det ur energisynpunkt även viktigt dimensionera rätt och behovsstyra så att man varken får över eller underkapacitet.

Fokus på gästernas hälsa och bra rumskomfort kan även höja komfortupplevelsen, öka lojaliteten och ge bättre recensioner på sociala plattformar. Dessutom vet vi av studier att även personalens hälsa och komfort är viktig och en bra inomhuskomfort kan påverka personalens produktivitet avsevärt och bidra till ett bra bemötande och hotellupplevelse för gästen.

3. Unken doft

  1. Luftfuktigheten

Det är viktigt att inte tillföra byggnaden fuktig luft och eftersom det är ett hotell där gästerna använder bad och duschfaciliteter så krävs också att man har koll och vädrar ut den luftfuktighet som uppstår och tillför frisk, tempererad, och torkad luft så inte mögel och andra sorters bakterier får fäste.

  1. En bra överblick över ditt hotells inomhusklimat

Det är svårt att tolka klagomål som gästerna har då de ofta kan vara diffust formulerade. Speciellt när det kommer till saker som inte syns såsom inomhusklimatsystemet. Med hjälp av ett uppkopplat inomhusklimatsystem så kan man snabbt avhjälpa kundklagomål baserat på fakta. Man kan skaffa sig en överblick både vad gäller realtidsstatus samt historik genom att logga temperaturer, CO2 /VOC, RH osv.  Ett uppkopplat system gör även det lätt att upptäcka eventuella larm osv från systemet samt planera förebyggande underhåll. Driftansvariga kan energioptimera samtidigt som de kan tillgodose klimatet för gästerna. I långa loppet blir det mer pengar över till utveckling av verksamheten.

Att erbjuda ett inomhusklimat till gästerna som levererar både vad gäller komfort och hälsa blir allt viktigare. Vill du veta mer om hur vi tänker kring hotell? Kontakta Swegon för mer information om våra lösningar!

Hör av dig till oss!

Referenser:

.*(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006).