« gå tillbaka

Hur kan luftbehandlingsaggregat anpassas till olika byggnadstyper?

När en ny fastighet projekteras skall så mycket utrymme som möjligt kunna användas till verksamheten och vara möjlig att hyra ut. Teknikrum, fläktrum och andra serviceutrymmen skall vara yteffektiva och inte ta mer plats än nödvändigt. Renovering av befintliga fastigheter ställer andra krav. Ett fläktrum som har plats för ett 20 år gammalt luftbehandlingsaggregat räcker kanske inte till för ett nytt som skall uppfylla dagens krav på energieffektivitet.

Idag finns det flera olika typer av luftbehandlingsaggregat på marknaden. Det finns olika typer av värmeväxlare som väljs beroende på verksamhet och det går att välja om kanalanslutningarna skall vara sidomatade eller toppmatade.

Fördelarna med att kombinera sidomatade och toppmatade luftbehandlingsaggregat

Genom att konstruera luftbehandlingsaggregaten modulariserat går det i princip att kombinera de olika delarna hur man vill. Höger eller vänster, en, två, tre eller fyra kanalanslutningar som är sidomatade eller toppanslutna. Beroende på användningsområde går det även att välja roterande värmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare.

Vid projektering av den nya fastigheten, där luftbehandlingsaggregatet är placerat på olika våningsplan, kan yta sparas. Istället för att ha två schakt för uteluftsintag och avluft kan intaget läggas i fasaden och endast ett schakt användas för avluften. Genom att ha till- och frånluft toppmatade kan kanalerna förläggas i undertaket.

Exempel

Luftbehandlingsaggregat i olika byggnadstyper_1

Är luftbehandlingsaggregatet placerat på vinden kan utrymme sparas genom att ha till- och frånluft sidomatade. Uteluft och avluft går direkt upp till takhuvarna, via de toppmatade kanalanslutningarna.

Yteffektivitet och energieffektivitet i befintliga fastigheter

I detta exemplet visas ett befintligt luftbehandlingsaggregat, placerat på vinden, projekterat efter dåtidens krav på energieffektivitet. Alla kanalanslutningar var sidomatade.

För att klara dagens krav på energieffektivitet och att uppfylla energidirektivet ErP, krävs det ett fysiskt större luftbehandlingsaggregat.

Med de nya anslutningsalternativen blir det möjligt att placera ett nytt luftbehandlingsaggregat i det befintliga fläktrummet.

Befintligt luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat i olika byggnadstyper_2

Nytt luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat i olika byggnadstyper_3

Är du intresserad och vill testa på egen hand så ger Swegons produktvalsprogram AHU Design möjlighet att prova olika anslutningsalternativ för just dina behov.

ta mig till AHU Design