« gå tillbaka

Att tänka på när du väljer rumsprodukter - varierade flöden

Morten von Sydow

&

Variabla flöden är mer regel än undantag vid nybyggnation samt renovering. Ofta används detta för att spara energi och för att inte överventilera men också för att uppnå ett bra inomhusklimat.

Att bara reglera ett flöde kan vara enkelt men för att funktion och inomhusklimat ska vara tillfredsställande är det många parametrar som ska beaktas vid projektering:

  • Ljud
  • Inblåsningsprincip
  • Placering och montage
  • Arbetsområde

Ljud

Ett reglerande spjäll kan alstra ljud. Detta kan ta sig in till rum via kanalsystemet men också till sin omgivning, transmitterat genom dess hölje.

För att säkra rummets ljudnivå väljer man lämplig ljuddämpare efter spjället. Saknas undertak, det är synligt montage kan man välja en färdigisolerad produkt som på så vis eliminerar ljud till omgivning.

Inblåsningsprincip

Alla produkter och inblåsningsprinciper passar inte för variabla flöden.

Man arbetar ofta med undertempererad luft och då är valet mycket viktigt för att uppnå ett bra inomhusklimat utan upplevt drag av för hög lufthastighet i vistelsezonen.

Luftdon med dysor eller perforering av mindre typ lämpar sig bäst. Detta beror främst på att dessa har en bättre bärighet (coandaeffekt) av luft vid låga tilluftstemperaturer. Dessa dontyper ger också en bra inblandning av luftflödet med rumsluften.

Deplacerande don lämpar sig också för variabelt flöde men man måste alltid ha minst 2 °C undertemperatur för att få rätt deplacerande funktion. Annars är det risk att donets stora frontyta hinner bli uppvärmd, vid låga flöden och dT nära noll så går luften rakt upp istället för att ventilera vistelsezonen.

Vad gäller induktionsapparater och komfortmoduler spelar naturligtvis designen och utformningen av tillluftsöppningarna också en betydande roll. Dessa produkter jobbar med att få en god coanda effekt och att därmed få så stor yta att blanda in luften på som möjligt för att åstadkomma en god komfort i vistelsezonen. Vid variabla luftflöden på komfortmoduler är trycket över inloppsöppningarna (dysor eller slitsat) viktigt för att uppnå en bra hastighet ut ur produkten och få en god vidhäftning av luften mot taket och därmed en dragfri komfort. Då är dimensioneringsfallet viktigt. Vid icke närvaro sätts naturligtvis komfortkraven ur spel men blir desto viktigare vid närvaro och max. Den som dimensionerar bör ha i åtanke att det dimensionerande driftsfallet inte är boost utan närvaro för att spara både energi och tillse att komforten är som bäst i det mest normala driftläget. Luftspaltens storlek och utformning är viktig för att vinkla luften och det finns olika design beroende på om det är en frihängande installation - där man gärna placerar luftspalten nära taket alt lätt vinklad uppåt- alternativt en integrerad produkt där man skickar ut luften längs med taket åt två alternativt fyra riktningar.

Placering och montage

Vid placering av spjäll måste man tänka både på drift och underhåll.

Spjäll ska placeras så att ev. störningar vid reglering utav mätning undviks. Det kan vara raksträcka till ex. samlingslådor, böjar och t-stycken.  Men också om man valt en ljuddämpare med mitt- eller centrumbaffel efter spjäll.

För att förenkla underhåll kan man med fördel använda fästsvep mellan spjäll och kanalsystem för att åtkomst ska underlättas.

Arbetsområde

Systemtryck i kanalsystemet är avgörande för att reglering ska fungera. Det måste finnas tillräckligt med tryck för att spjäll ska få auktoritet. Men trycket får inte heller vara högt. Detta kan leda till  stora pendlingar i flödesmätningen så fort spjället öppnar eller stänger. Anläggningen kommer då vara mycket instabil.

Att lägga tid vid projekteringen av variabla flöden lönar sig. Resultatet är ett bra inomhusklimat förenat med säker drift och enkelt underhåll.

På Swegon arbetar vi aktivt för att ligga i framkant med produkter för inomhusklimat.

Vill du veta mer hur Swegon kan hjälpa dig med variabla flöden?

Kontakta något av våra kontor!