Almedalen vs inomhusklimat

Årets Almedalsvecka präglas av valåret, den politiska aktiviteten är hög och alla tampas om uppmärksamhet. Dock är Almedalen en mötesplats för så många fler, mer än 4000 seminarier hålls under denna vecka med stor spridning av ämnen.

Svensk Ventilation är närvarande och arbetar för att få upp branschens frågor på agendan, såväl för politiker som andra viktiga medspelare i olika branscher.

Swegon stöttar på plats och försöker närvara och påverka. Ambitionen är att fånga trender och hur pratet går för ventilation och inomhusklimat i samhällsdebatten.

Kortfattat kan man säga att energianvändning är på agendan, dock är fokus från samhällsaktörerna just nu på transportsektorn. Det pratas el som drivmedel för bil, buss och lastbil och behovet av utbyggd infrastruktur. Energieffektivitet i byggnader finns med men är inte överst på agendan, enligt föredragshållare så beror det på att detta är ett etablerat tänkesätt som redan är inarbetat i processer m.m. Just detta påstående kan väl diskuteras när dialog förs mot beställare och fastighetsägare då kostnad vs kvalitet alltid belyses.

När det gäller fastigheter och energioptimering finns el också på agendan, då solpaneler ska vara lösningen på att gå från konsumerande fastighet till producerande el-leverantör. Här finns ett behov av att titta på helheten, se på energianvändning och energiproduktion för att kunna optimera och utnyttja el lokalt på ett optimalt sätt. Systemtänk för helheten behövs och kommer att vara en utmaning för en bra energibalans såväl som ett optimalt inomhusklimat.

Trots all teknik och utveckling landar oerhört många föreläsare, paneldebatter och seminarier i samma slutsats. Vi är människor som ska använda, sköta och förstå all teknik, alla installationer samt all nödvändigt underhåll. Relativt samstämmigt är budskapet att här ligger en stor utmaning. Vi måste få brukarna att förstå hur produkter, system och infrastruktur ska hanteras och användas. Vissa menar att vi måste bygga in AI (artificiell intelligens) för att reducera människornas misstag, det kan vara klokt för vissa beslut men är inte en lösning för helheten. Vi människor/brukare måste få en mental insikt i installerade system. Varför finns de? Hur påverkar de mig? Hur kan jag optimera energianvändningen? Vad krävs för inställningar och underhåll? Och många, många fler frågeställningar.

Här ligger en stor utmaning för vår bransch, hur tar vi oss ur vår tekniska bubbla och startar från brukarens perspektiv? Vi kan inte sluta utveckla system som gör inomhusklimatet bättre, minskar energianvändningen och optimerar investerings- och installationskostnad. Men vi måste ha människan i fokus, så system och infrastruktur blir hållbar på sikt för människa och miljö!

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.