« gå tillbaka

Aktivitetsbaserat ställer krav på inneklimatet

Experterna är överens om att det aktivitetsbaserade kontoret ställer krav på organisationen (vilket du kan läsa mer om här). Likaså ställer det krav på de fysiska arbetsmiljöfaktorerna. Tillsammans med Christoffer Lindström, som är marknadschef på Swegon, ska vi titta närmare på hur inneklimatet bör anpassas för att passa det aktivitetsbaserade kontoret.

Vilka krav ställer det aktivitetsbaserade kontoret på ventilationen?

– Framför allt att luft och energi (värme och kyla) ska kunna flyttas dit personerna befinner sig. Det är möjligt med ett behovsstyrt system som mäter och reglerar på närvaro, temperatur, organiska föreningar (VOC) och koldioxid.

Hur skiljer sig ett aktivitetsbaserat kontor från ett öppet kontorslandskap?

– I ett öppet landskap med fasta platser vet du var alla förväntas sitta och kan dimensionera en lösning för detta. Vid ett aktivitetsbaserat kontor, där människorna arbeta på olika platser, är det viktigt med en mer flexibel lösning där större mängder luft och energi kan föras dit folk är.

Ett aktivitetsbaserat kontor delas in i olika zoner. Har det någon inverkan på ventilationen?

– Egentligen handlar det om hur mycket folk och utrustning som finns i en zon. Datorer alstrar ju exempelvis värme. Så hur systemet ska anpassas är en planeringsfråga. I en lugnare zon vill folk antagligen sitta glesare, och i en aktivare zon blir det säkert tätare uppslutningar. Det betyder att systemet måste ha förutsättning för att kunna tillföra mer energi i den aktiva zonen. Men glöm inte att dessa kontor utvecklas hela tiden, därför krävs ett system som ska vara lätt att anpassa. En enkel ommöblering kan innebära att zonerna byter plats, då måste du enkelt kunna komplettera med kylbafflar eller luftdon.

Vilken lösning funkar bäst för ett aktivitetsbaserat kontor?

– Ett behovsstyrt system som integrerar både luftdon och kylbafflar. Därför skulle jag säga att WISE passar för det föränderliga aktivitetsbaserade kontoret. Den nya generationen WISE ser till så att givare, luftdon, spjäll och komfortmoduler kan prata med varandra trådlöst. Med andra ord behöver du inget kommunikationskablage. Om en vägg tas bort eller en zon byter plats med en annan kan komponenterna tilldelas nya roller utan att en enda kabel behöver dras om.

 

Ett aktivitetsbaserat kontor
en zonindelad arbetsplats utan fasta platser

Det aktivitetsbaserade kontoret har inga fasta platser. Det är en lösning med zoner för olika typer av jobbaktiviteter. Zonerna skapas genom möblering och förhållningssätt. Det kan exempelvis bestå av en aktiv zon, en mellanzon och en lugn zon.

 

Behöver du råd kring ventilationslösning i ditt aktivitetsbaserade kontor?

Hör av dig till oss!