« gå tillbaka

5 tips på tysta rum

Med utgångspunkt i att vi spenderar ca 90 % av vår tid inomhus, så spelar inneklimatet en avgörande roll i vårt välbefinnande. I takt med att våra byggnader också byggs tätare, blir ljud skapat inomhus en starkare upplevelse i avsaknad av bakgrundsbrus.

Ljud kan ju som bekant vara något vackert och rofullt. Det kan också vara störande och ”gnagande”. Även fast vår uppfattning kring ljud är högst individuell, så finns det vissa ljud som ingen av oss trivs med. Oljud eller kanske mer specifikt oönskat ljud. Att inte ta hänsyn till dess påverkan kostar oss inte bara missnöjdhet och ineffektivitet, det har också bevisade negativa hälsoeffekter som på sikt är skadligt för oss.

En ventilationsanläggning i ett hus påverkar akustiken genom ljudalstring, överhörning i kanalsystem, otätheter i ventilationsdelar, påverkan på Rw värde genom håltagningar för don osv. Därtill finns en påverkan av vibrationskrafter som fläktar orsakar. Alla dessa aspekter på ljud i ventilationssystem skall behandlas vid projektering. Rätt projekterat och dimensionerat system ska förebygga ljudproblematik och hålla sig inom de angivna gränsvärdena för projektet.

 

5 tips för att nå ett behagligt akustikklimat!

  • Dämpa ljudet vid källan. Att hålla 55 dB i kanal efter fläkt med eventuell ljuddämpare, så klarar vi merparten av dagens ljudkrav i enskilda kontorsrum. Kombinera detta med att ljudalstrarna, främst spjäll, efter vägen förses med ljuddämpare och att lufthastigheten hålls låg, framförallt nära slutapparter. Håll lägre hastighet här än 4-5 m/s.

 

  • Överhörning via ventilationssystemet kan förstöra en i övrigt välkonstruerad ljudisolering. Något som inte är ovanligt på frånluftstammen om ljuddämpning har förbisetts. Ventilationssystemet blir som en intern kommunikationsradio av röster, ljud, oljud eller buller. Rätt ljuddämpare installerad på frånluften tar bort överhörningsproblematik.

 

  • Var försiktig med installation av flexibla anslutningar. När det blir utrymmesbrist finns en tendens att använda flexibla anslutningar, som kan böjas eller tryckas ihop för att passa in. Det finns en stor risk att dessa får en motverkande effekt på ljudet då de skapar höga tryckfall och blir ljudalstrare.

 

  • Välj rätt rumsprodukt för dina behov. Alla produkter ska redovisa ljudnivåer vid olika driftfall. Se till rummets användningsområde och driftkrav vid val av produkter i kombination med produktens ljudnivåer för detsamma. Glöm inte att ta höjd för flera ljudalstrande installationer i samma rum. Två produkter med samma ljudnivå innebär exempelvis en ökning med 3 dB från produktens grundnivå.

 

  • När ett rum inreds, så håll koll på var ljudalstrande produkter är monterade. Tipset är att hålla minst 2 meter till vistelsezon för att inte sitta direkt i produktens ljudalstrande närfält. Oavsett om det är ventilation, kyl/frys, diskmaskin eller andra produkter som låter, så kommer du då (med detta avstånd) kunna dra nytta av rummets dämpning och således uppleva en lägre ljudnivå.

 

Slutgiltigt tips är att det inte finns någon nedre gräns då ljuddämpande åtgärder inte längre är motiverade. Det finns bara riktvärden i andra änden som vi bör hålla oss under.

Vill du ha fler tips på tysta rum?

Hör av dig till oss!