« gå tillbaka

5 exempel på hur vattenburna klimatsystem kan spara pengar i ditt byggprojekt

Vilket system som generellt är bäst går naturligtvis inte att säga utan det beror helt på förutsättningarna, men ofta väljs vattenburna klimatsystem bort på felaktiga grunder, och därför vill jag här belysa 5 viktiga fördelar med vattenburna klimatsystem.

1. Mindre ventilationskanaler – mer yta över för uthyrning

Detta är absolut ett av de starkaste argumenten för vattenbaserade klimatsystem. Vatten är en mycket effektiv energibärare. Storleken på ventilationskanalerna kan hållas nere om man låter ventilationsflödet dimensioneras av kraven på luftkvalité och luftfuktighet och låter vattnet hantera kylbehovet. Då ventilationsluften inte i huvudsak ska kyla så behöver inte ventilationskanalerna vara isolerade vilket leder till att man kan spara ännu mer utrymme och också ganska mycket pengar på kanalsystemet.

Vattenburna klimatsystem baserade på kylbafflar eller komfortmoduler väljs ofta bort på grund av en hög initial kostnad jämfört med andra klimatlösningar. Jag vill hävda att det beror på hur man räknar. Sparar man ett par decimeter i bygghöjd på varje våningsplan kan man få plats med en extra våning inom ramen för bygglovet, öka takhöjd i kontoren eller bara spara in på byggkostnaden. Mer yta på varje våningsplan ger större hyresintäkter, vilket mycket snabbt kan väga upp en potentiellt högre initialkostnad för ett vattenbaserat klimatsystem.

2. Bästa möjliga inneklimat – Individuell komfortreglering

I en ny bil idag är det mer eller mindre standard att kunna ställa in exakt vilken temperatur man vill ha. Även om man inte får exakt den inställda temperaturen så är känslan av att ha kontroll över temperaturen viktig. I de flesta bilar kan man också reglera temperaturen på förarsidan och passagerarsidan oberoende av varandra. Detta eftersom vad som upplevs som bästa möjliga komfort är individuellt. Naturligtvis vill man kunna ställa temperaturen också på sin arbetsplats eller på sitt hotellrum.

Genom att installera ett klimatsystem baserat på komfortmoduler eller aktiva kylbafflar har man möjlighet att reglera temperaturen, individuellt, inom ett större temperaturintervall än med ett system helt baserat på luftburen kyla. En relativt stor mängd luft sätts i rörelse när tilluften inducerar ett sekundärflöde genom en kylbaffel men genom att utnyttja tak och väggar för att fördela luften i rummet kan hastigheterna i vistelsezonen hållas nere. Detta ger förutsättningar för att skapa ett dragfritt klimat. Då ingen fläkt används för att cirkulera rumsluften genom värmeväxlaren i kylbafflarna så kan också ljudnivån hållas på en väldigt låg nivå.

Det finns studier som visar att personer som arbetar i en miljö med dålig termisk komfort presterar sämre ("Ten questions concerning thermal and indoor air quality effects on the performance of office work and schoolwork" by David P Wyon). Detta kan direkt översättas som en kostnad av undermåligt inneklimat. Att spara energi och driftskostnader genom att låta temperaturen inomhus bli några grader för hög då kyleffekten inte räcker till blir snabbt en dyr lösning. Ett vattenburet klimatsystem med kylbafflar eller komfortmoduler klarar framtida energikrav och ger låga driftskostnader utan att behöva försaka den termiska komforten.

3. Lägsta möjliga energiförbrukning

Idag finns aktiva kylbafflar med inbyggd behovsstyrning av ventilationsflödet och vattenflödet. Det innebär att energiförbrukningen reduceras i och med att luftbehandlingsaggregatet bara behöver leverera den mängd luft som krävs för att upprätthålla bra luftkvalitet. Den ”frikyla” som man kan tillgodoräkna sig i ett luftburet klimatsystem då utomhusluften är kallare än luften inne, kan man också dra nytta av i ett system med aktiva kylbafflar. Dock ska man komma ihåg att det är behandlad utomhusluft som vi tillför byggnaden. Det kostar fläktenergi att låta denna luft passera filter och värmeväxlare i luftbehandlingsaggregatet. Därför är det mer energieffektivt att låta vattnet hantera temperaturregleringen och luften reglera luftkvaliten. Bygger man systemet så att man har tillgång till frikyla på vattensidan, t.ex. genom borrhål, så har man tillgång till frikyla också när kylbehovet är som störst vilket ger maximal energibesparing för komfortkyla.

Ytterligare ett sätt att spara energi med hjälp av komfortmoduler är att låta komfortmodulerna ta hand om uppvärmningen. Den påtvingade konvektionen av rumsluften genom batteriet skapar förutsättningar för en effektiv värmeövergång från vatten till luft. Detta medför att temperaturen på värmesidan kan sänkas och därmed minskas rörledningsförluster och ev. värmepumpar kan arbeta med högre verkningsgrad.

Nästa stora steg när det gäller energieffektiviseringar av HVAC-system kommer när vi förbättrar behovsstyrningen av vattenflöden och temperaturer på systemnivå. Problem med låga temperaturdifferenser och höga flöden kan då hanteras. Bättre kontroll på vattentemperaturer och flöden sparar inte bara energi utan det ger också bättre komfort, genom att temperatur-svängningarna i rummet kan minimeras.

4. Låg driftskostnad - bekymmersfritt

Ett system med aktiva kylbafflar är näst intill underhållsfritt. I dammiga miljöer kan man behöva dammsuga av batterier och synliga delar med lämpligt intervall. I övrigt sköter systemet sig själv, behöver ingen service och har lång livslängd. Kombinerar man detta med lägsta möjliga energiförbrukning så får man låga driftskostnader.

5. Flexibilitet – Framtidssäkert

De flesta byggnader som byggs idag kommer under sin livstid inhysa hyresgäster med väldigt olika krav och behov när det gäller inomhusklimatet. Genom att installera ett vattenburet klimatsystem med komfortmoduler från början har man frihet och flexibilitet att erbjuda framtida hyresgäster det klimat den önskar.