4 tips på hur du projekterar för en hållbar fastighet

Det är allmänt känt att man kan göra stora energibesparingar om man förser byggnader med behovsstyrd ventilation, dvs. att man bara ventilerar på de platser och i den grad som behövs för att säkerställa en god inomhusmiljö. Samtidigt ändras behovet i lokaler över tid beroende på hyresgäster och generella trender, vilket gör att man redan i projekteringsstadiet måste tänka på hur man i framtiden skall kunna anpassa ventilationssystemet för de nya kraven.

Det har gjorts en del forskning gällande beläggningsgrader i olika byggnadstyper, men den är inte heltäckande och det finns fortfarande en hel del arbete att göra inom detta område. Det man tydligt kan se är i alla fall att det går trender i hur kontor och lokaler används. Tittar vi t.ex. på kontor så har det gått från olika former av cellkontor via öppna landskap, där var och en har haft sin bestämda plats, till att idag vara mer och mer aktivitetsbaserade. Förutom detta så medger den digitala utvecklingen att fler och fler personer har möjlighet att arbete utanför det fysiska kontoret.

Hur ska jag då som fastighetsägare eller projektör förhålla mig till dessa fenomen? Här följer 4 viktiga tips att tänka på för att få en hållbar fastighet över tid:

 1. Säkerställ tillgång till nödvändig mängd friskluft
  Den mängden luft jag behöver idag måste inte nödvändigtvis stämma överens med den mängd jag behöver om några år. Att dra in jättestora kanalschakt för framtida bruk är både dyrt och tar upp onödigt mycket uthyrningsbar yta. Går det att arbeta med våningsvisa aggregat går ofta delar av flödet att hämta i fasad vilket sparar schaktyta.
 2. Använd aggregat som klarar stora flödesvariationer Moderna kontorsfastigheter är i dagsläget i princip alltid försedda med någon form av behovsstyrning. Det är därför viktigt att de valda ventilationsaggregaten har en tillräckligt stor maxkapacitet när det gäller ventilationsflödet, men det är minst lika viktigt att de har ett riktigt lågt minflöde där de fortfarande fungerar på tänkt sätt.
 3. Genomtänkt behovsstyrning
  Idag reglerar vi inte bara på att någon befinner sig på en specifik plats. I en modern anläggning regleras inomhusklimatet baserat på effektbehov (kyla/värme), närvaro, CO2 och olika typer av emissioner s.k. VOC-reglering. Exakt hur det skall regleras beror naturligtvis på den tilltänka hyresgästens behov och beteende. Säkerställ att det system som väljs för behovsstyrning enkelt kan anpassas efter framtida hyresgäster.
 4. Hållbar systemlösning
  Tänk på att det behovsstyrda ventilationssystemet, tack vare dess kundanpassningar, med största sannolikhet kommer att byggas om ett flertal gånger under sin livstid. Med en hållbar systemlösning där man hänsyn till framtida ombyggnader som en reell faktor får man ett kanalsystem som kan förändras över tid. Det är även av oerhörd vikt att man väljer ett behovsstyrt system som är enkelt att komplettera med fysiska produkter. Det skall vara snabbt och enkelt att göra förändringar, till och med efter det att hyresgästen är på plats.

 Vill du veta mer?

 • GOLD
  GOLD luftbehandlingsaggregat har inte bara marknadens bredaste utbud, utan även marknadens mest kompletta och lättanvända styrsystem.
 • WISE
  WISE är ett system för behovsstyrd ventilation som omfattar fysiska produkter, styrsystem och kommunikation. Att spara energi och säkra ett optimalt inneklimat har aldrig varit enklare.

 

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.