Sustainability

×

Swegon Editorial Team

Swegon neemt gerecycleerd staal op in zijn productieproces

Eind 2022 ondertekende Swegon een overeenkomst met ArcelorMittal voor de aankoop van staal met een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk. In de loop van 2023 vonden vervolgens de eerste leveringen van Magnelis® plaats, waarin het gerecycleerde en hernieuwbaar geproduceerde XCarb®-staal is …

Swegon Editorial Team

Swegon sluit zich aan bij het Science Based Targets initiative

Swegon zet als trotse referentiespeler in binnenklimaat zijn schouders onder het Science Based Targets initiative (SBTi). Door wetenschappelijk onderbouwde waarden voor klimaatneutraliteit na te streven, dragen we bij Swegon ons steentje bij aan het wereldwijd terugdringen van de uitstoot van …

Swegon Editorial Team

Swegon RE:3 – een unieke circulaire benadering

RE:3 is het concept van Swegon dat stoelt op de sleutelprincipes van circulariteit. RE:3 staat voor RE:duce, RE:use en RE:vitalise.

Swegon's editorial team

Swegon en ArcelorMittal in samenwerking om klimaatimpact te verminderen

Swegon heeft een intentieverklaring ondertekend met staalproducent ArcelorMittal om staal in te kopen met een aanzienlijk lagere klimaatvoetafdruk dan voorheen. Deze wordt geproduceerd uit hoofdzakelijk gerecycleerde materialen en met 100% hernieuwbare energie.