Swegon sluit zich aan bij het Science Based Targets initiative

Swegon zet als trotse referentiespeler in binnenklimaat zijn schouders onder het Science Based Targets initiative (SBTi). Door wetenschappelijk onderbouwde waarden voor klimaatneutraliteit na te streven, dragen we bij Swegon ons steentje bij aan het wereldwijd terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, met het oog op een duurzamere toekomst.

“We zijn erg enthousiast om voortaan onze dagelijkse milieu-inspanningen aan het Science Based Targets initiative te kunnen toetsen. Bij Swegon zetten we ons namelijk al jaren in om onze uitstoot terug te schroeven met diverse initiatieven, van de verwerking van gerecycleerd staal en hernieuwbare materialen in onze producten tot de upgrade van bestaande installaties of de publicatie van onze ecologische voetafdruk in milieuproductverklaringen”, licht de CEO van Swegon, Andreas Örje Wellstam, toe. “Met dit initiatief zetten we een nieuwe stap op weg naar het vastleggen en nastreven van wetenschappelijk onderbouwde en ambitieuze doelstellingen binnen een vooropgestelde termijn.”

Het SBTi is het resultaat van de samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), de Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het wereldnatuurfonds WWF. Het SBTi bepaalt en promoot best practices in het vooropstellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en staat in voor een onafhankelijke evaluatie van de milieu-inspanningen van bedrijven.