Swegon en ArcelorMittal in samenwerking om klimaatimpact te verminderen

Swegon heeft een intentieverklaring ondertekend met staalproducent ArcelorMittal om staal in te kopen met een aanzienlijk lagere klimaatvoetafdruk dan voorheen. Deze wordt geproduceerd uit hoofdzakelijk gerecycleerde materialen en met 100% hernieuwbare energie.

"Een van onze belangrijkste doelstellingen op het gebied van duurzaamheid is het stimuleren van initiatieven voor een groene transitie. Met deze overeenkomst zet Swegon een belangrijke stap in het verminderen van zijn CO2-voetafdruk," zegt Andreas Örje Wellstam, CEO van Swegon Group.

"Het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, voor de vervaardiging van onze producten is een van de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan. Tegenwoordig wordt ongeveer 70% van alle staal geproduceerd via een hoogovenproces, waarbij steenkool de belangrijkste energiebron is en de CO2-uitstoot dus hoog is. Door gebruik te maken van de vlamboogoventechniek kan gerecycleerd staal als grondstof worden gebruikt en is elektriciteit de belangrijkste energiebron, wat betekent dat het proces in principe volledig koolstofdioxideneutraal kan zijn, indien de elektriciteit wordt opgewekt uit een niet-fossiele energiebron," vervolgt Andreas.

ArcelorMittal is een van de grootste staalproducenten ter wereld en wij streven ernaar onze Scope 1- en Scope 2-emissies in Europa tegen 2030 met 35% te verminderen. De overgang van hoogovens naar directe reductie ijzer (DRI) met vlamboogovens (EAF) in het productieproces is een essentieel onderdeel van dit doel, en wij zijn er trots op een groot aantal DRI-EAF investeringen te hebben aangekondigd. Voorlopig biedt ArcelorMittal zijn klanten de mogelijkheid om XCarb® RRP-staal te kopen, dat geproduceerd is met een hoog aandeel gerecycleerde materialen en hernieuwbare energie," zegt Laurent Plasman van ArcelorMittal.

De eerste levering van XCarb® staal aan Swegon zal begin 2023 plaatsvinden.