Swegon RE:3 – een unieke circulaire benadering

RE:3 is het concept van Swegon dat stoelt op de sleutelprincipes van circulariteit. RE:3 staat voor RE:duce, RE:use en RE:vitalise.

Met deze unieke benadering willen we een aanzienlijke bijdrage leveren aan de industrie en een breed publiek sensibiliseren om bewuste langetermijnbeslissingen te nemen met betrekking tot lagere opgenomen koolstofniveaus in gebouwen. Een RE:3 oplossing is een alternatief voor onze traditionele producten, systemen en diensten. Een alternatief om materialen te reduceren (reduced), te hergebruiken (reused) of een nieuw leven te geven (revitalised). We zorgen voor een aanzienlijk lager niveau van opgenomen CO2. Zo’n oplossingen dragen het RE:3 symbool.

Operationele koolstof en opgenomen koolstof

Net zoals bij vele andere ondernemingen en overheidsinstanties was ons werk tot nog toe vooral gericht op een lagere operationele koolstofvoetafdruk – in ons geval een lager energieverbruik voor ventilatie, verwarming en koeling in gebouwen. Nu is echter voor ons ook het moment aangebroken om ons te richten op de opgenomen koolstof. Opgenomen koolstof ontstaat door emissies van fabricage, transport, installatie, onderhoud en afvoer van bouwmaterialen. Alle leveranciers moeten nu anders gaan denken om deze emissies te verminderen, en bij Swegon gaan we met ons RE:3 concept resoluut voor baanbrekende alternatieven ter vervanging van onze standaard werkmethode.

RE:3 en circulariteit

RE:3 steunt op de grondbeginselen van circulariteit die op een eenvoudige maar eerlijke manier beschreven kan worden als het tegenovergestelde van het lineaire gebruik van materialen. Het concept “nemen, maken en weggooien” maakt nu plaats voor circulair gebruik van materialen, waarbij een drastische daling van verspilling het einddoel is. Herstellen, upgraden en renoveren, hergebruiken, faceliften en ontwerpen voor demontage zijn vaak toegepaste praktijken in de context van een circulaire economie. We richten onze RE:3 initiatieven op RE:duce, RE:use en RE:vitalise, die hieronder gedefinieerd worden:

  • RE:duce – het gebruik van materialen met hoge niveaus van opgenomen koolstof moet gereduceerd worden door alternatieve materialen te gebruiken of een nieuw ontwerp dat aangepast is om de opgenomen koolstof te verlagen.
  • RE:use – de producten moeten teruggenomen, gerenoveerd of geüpgraded worden zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden.
  • RE:vitalise – de producten moeten ter plaatse geüpdatet worden, wat zorgt voor een langere levensduur en moderne functionaliteit. Dit is echter niet van toepassing op de verkoop van traditionele reserveonderdelen of algemene service en onderhoud.

In het licht van bovenstaande elementen, wensen we erop te wijzen dat het uitvoeren van onderhoud en herstellingen ook bijdragen aan circulariteit. Wij blijven deze diensten dan ook aanbieden naast de ontwikkelingen op het gebied van RE:3.

Een kader voor het concept

Omdat opgenomen koolstof in de bouwsector traditioneel niet prioritair is, willen we hieronder het doel en de beperkingen van het RE:3 concept kort toelichten:

  • RE:3 is beperkt tot opgenomen koolstof.
  • Het richt zich tot de producten en installatiefase, uitgezonderd de operationele fase, die zich bv. richt op de energie-efficiëntie.

Wanneer een product van Swegon het RE:3 symbool draagt, dan is dit een product dat het niveau van opgenomen CO2 in een gebouw reduceert. Het RE:3 symbool is echter geen certificering, maar wel een markering om onze klanten wegwijs te maken in onze aangeboden producten.

Bij het definiëren van RE:3 is ook de wendbaarheid van het concept vermeldenswaard. Wanneer de alternatieven de norm worden, zullen deze niet langer het RE:3 symbool dragen, maar tot de gewone opties van Swegon behoren. En tenslotte blijven we ons inzetten voor circulariteit en gaan we door met het ontwikkelen en promoten van circulaire praktijken naast de vorderingen onder het RE:3 concept.