Swegon neemt gerecycleerd staal op in zijn productieproces

Eind 2022 ondertekende Swegon een overeenkomst met ArcelorMittal voor de aankoop van staal met een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk. In de loop van 2023 vonden vervolgens de eerste leveringen van Magnelis® plaats, waarin het gerecycleerde en hernieuwbaar geproduceerde XCarb®-staal is verwerkt. Vandaag introduceert Swegon het staal in zijn productieproces.

 In 2023 werd het XCarb®-staal uitvoerig getest en geëvalueerd op verschillende Swegon-productiesites. Intussen stelde Swegon een conceptmodel voor een luchtbehandelingsunit voor en bracht het een geluidsdemper op de markt met een CO2-voetafdruk die 34 % kleiner is dan bij een traditioneel model. Nu zet Swegon een nieuwe stap richting een duurzamere productie, met de opname van het XCarb®-staal in zijn standaardproces voor de massaproductie van luchtbehandelingsunits.

 “We zijn nu gestart met de volledige vervanging van ons traditionele staal door het XCarb®-staal in specifieke productiereeksen”, aldus Robert Siverby, Supply Chain Director bij Swegon. “In de loop van 2024 introduceren we het XCarb®-staal gestaag in onze productie, tot het emissiearme staal uiteindelijk het meeste interne staal in onze luchtbehandelingsunits uit Kvänum zal vervangen. We blijven bovendien evalueren in welke bijkomende productcategorieën het XCarb®-staal kan worden verwerkt.”

 “We zijn buitengewoon tevreden nu de Swegon Group als een van onze eerste wereldwijd actieve klanten het traditionele staal vervangt door het gerecycleerde en hernieuwbaar geproduceerde XCarb®-staal voor zijn massaproductie, in functie van zijn wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen”, vertelt Frederik Leus, Business Development Manager voor XCarb® bij ArcelorMittal.

Over het gerecycleerde en hernieuwbaar geproduceerde XCarb®-staal

Volgens ArcelorMittal is de CO2-voetafdruk van Magnelis met het XCarb®-staal ongeveer 70 % kleiner dan bij gebruik van traditioneel staal. Het XCarb®-staal wordt hoofdzakelijk vervaardigd uit gerecycleerd staal, terwijl het productieproces volledig op hernieuwbare energie draait.