« gå tillbaka

Tvåstegsoptimering för energieffektivitet och IEQ

Ett bra inomhusklimat är grundläggande för att människor ska kunna prestera, vila och trivas inomhus. Energieffektivitet är dock i nästan alla fall högst upp på agendan när man designar en lösning för inomhusklimat – vilket ibland leder till en upplevd konflikt mellan inomhusklimat och energiförbrukning. Det är viktigt att förstå att god inomhusmiljökvalitet (IEQ) och komfort kan gå hand i hand med energieffektivitet, det handlar om att optimera design och användning av valda enheter och system. I detta blogginlägg kommer vår expert, Niklas Jacobsson, produktchef på Swegon, att förklara mer.

Den vanligaste metoden för att säkerställa IEQ i en inomhusmiljö är att designa en lösning som erbjuder ett minimalt luftflöde i varje rum. Bestämningen av det minimala luftflödet baseras på faktorer som rummets användning, beläggningsgrad och aktivitet inom utrymmet. Ventilationskanaler är ofta utformade som grenar på ett träd, där rummet längst bort från källan blir det sista som luftflödeskapaciteten når. För att säkerställa det minimala luftflödet i detta ”sista” rum måste lufttrycket i kanalsystemet ökas. Följden blir att de andra rummen längs denna kanalgren måste hantera det ökade trycket genom att stänga sina spjäll. Detta kan låta enkelt, men är i själva verket känsligt och kan leda till onödig energiförbrukning och/eller oönskat buller.

Konstant luftvolym kontra behovsstyrd ventilation

En traditionell lösning är oftast av typen konstant luftvolymventilation (CAV), där överflödig energianvändning eller buller försöks minimeras genom design- och driftsättningsprocessen. En CAV-lösning tar dock inte hänsyn till variationer i beläggning eller användning av rummet. Eftersom många rum, vid många tillfällen, antingen är tomma eller används med mindre än maximal kapacitet, finns det en betydande risk för att slösa energi och orsaka störande buller.

Behovsstyrd ventilation (DCV) å andra sidan, är en lösning som kan justera luftflödet efter det faktiska behovet. Utöver spjälljusteringar och många andra funktioner kan ett DCV-system också ändra fläkthastigheten i luftbehandlingsaggregatet (AHU) för att minimera energiförbrukningen, en funktion som vanligtvis kallas tryckoptimering. Om kanalsystemet istället är utformat i zoner, med zonspjäll för varje zon och rumsspjäll för varje rum, kommer tryckoptimering av AHU att säkerställa en effektivare luftflödesfördelning genom hela systemet och därmed energibesparingar.

Tvåstegsoptimering för ytterligare energibesparingar

För att utnyttja hela potentialen hos ett DCV-system rekommenderas tvåstegsoptimering. Detta innebär att zonspjällen optimerar sina positioner beroende på rumsspjällen ”under” dem, och AHU-trycket ställs in beroende på zonspjällen ”under” luftbehandlingsaggregatet. Vad som händer är att när ett rumsspjäll kräver och ökar luftflödet, kan zonspjället öppna för att öka flödet. Om lufttrycket fortfarande är för lågt för att kunna uppfylla behoven i rummet, kommer AHU-tryckinställningen att ökas. Omvänt, om behovet av luft i ett rum minskar, kan zonspjället stängas för att minska luftflödet och AHU kan sänka lufttrycket och därmed minska sin energianvändning.

När strategiska justeringar av spjällpositioner och kontroll av trycknivåer inkluderas i samma optimeringsalgoritm kan flera fördelar uppnås. Jag kommer att utveckla fyra av dem:t

  • Bullerminskning, som nämnts ovan, men nu förklaras - stora luftflöden tenderar att vara turbulenta vilket kan orsaka buller i sig eller få mekaniska komponenter att vibrera och låta. Optimerade spjällpositioner och trycknivåer möjliggör en tystare drift.
  • Energieffektivitet, som också är i fokus i diskussionen ovan, är definitivt ett resultat av optimerade spjällpositioner och trycknivåer, eftersom luft endast riktas till de rum och utrymmen i en byggnad där den behövs. Risken för överventilation av ett tomt eller sparsamt belagt utrymme minskas vilket också avsevärt minskar arbetsbelastningen och energiförbrukningen för ventilationslösningen.
  • Utrustningens livslängd är mest troligt förlängd tack vare en optimerad drift. Belastningen på komponenterna och behovet av underhåll minskas tydligt med en optimal användning av lösningen.
  • Inomhuskomfort, strategiska spjällpositioner möjliggör temperaturkontroll, som svarar mot de faktiska behoven med hänsyn till varierande beläggningsnivåer och preferenser. Detta ökar inte bara den inomhusmiljökvalitet och komfort, utan främjar också ökat välbefinnande - för människor att må bra inomhus.


Sammanfattningsvis förbättrar en tvåstegsoptimeringsalgoritm både energieffektivitet och IEQ, vilket säkerställer ett bekvämt inomhusklimat som främjar produktivitet och välbefinnande. På Swegon kallas vårt system för behovsstyrd ventilation (DCV) för WISE, det är en mycket avancerad, men ändå användarvänlig, systemlösning för ett inomhusklimat som uppfyller uppsatta krav, erbjuder betydande energibesparingar och skapar ett bra inomhusklimat där människor kan vara på sitt bästa, idag och imorgon.