« gå tillbaka

Skulle vi låta våra barn hoppa över frukosten före skolan?

Vi vill alla försäkra oss om att våra barn får den allra bästa utbildningen och trivs och mår bra under sin skolgång. Men en sak som vi lätt glömmer bort är hur viktig luftkvalitet, luftfuktighet och termisk komfort är för barnens inlärningsförmåga och välmående. 

Barn tillbringar en stor del av sin tid i fullsatta klassrum och de flesta lärare är medvetna om hur ljudnivåer påverkar barns inlärningsförmåga och lägger därför mycket arbete på att hålla nere bullernivån. Lärare är dock kanske inte lika medvetna om hur faktorer som temperatur och luftkvalitet påverkar barnen. Ofta har de heller ingen möjlighet att mäta detta.   

Ökad luftomsättning kan förbättra elevernas prestationer   

När koldioxidnivåerna i ett klassrum blir för höga blir eleverna rastlösa och stökiga. De tappar koncentrationen och deras inlärningsförmåga sjunker drastiskt.När luftomsättningen fördubblas visar forskning att elevernas prestationer kan öka med cirka 15 %. Dessutom visar kognitiva tester av elever att deras uppmärksamhet sjunker med 5 % i dåligt ventilerade klassrum. Resultaten av testerna motsvarar samma effekt som när en elev hoppar över frukosten.  

Barn är känsliga för dåligt inomhusklimat 
 
Barn är ännu känsligare för dåligt inomhusklimat och dålig luftkvalitet jämfört med vuxna. Studier har visat att dåliga värme- och luftkvalitetsförhållanden kan minska prestationsnivån med 15–30 % hos barn jämfört med 5–10 % hos vuxna som jobbar på kontor.  

En amerikansk studie från 2015 visade att elevernas medelpoäng i matematik blev bättre när luftomsättningen ökade och temperaturen sänktes. För varje ytterligare liter luft per sekund och person i rummet förbättrades provresultatet med 0,5 %. Det fanns också en tydlig ökning av provresultaten för varje temperatursänkning med 1 °C inom det observerade intervallet 20–25 °C.  

En investering i utbildning 
 
För en lärare kan det vara frestande att bara öppna fönster och dörrar. Men detta kommer att skapa drag, utsätta eleverna för buller utifrån och leda till slöseri med värdefull energi.  Om ventilationen i ett klassrum inte är tillräcklig är det en bättre lösning att installera mindre luftbehandlingsaggregat i varje klassrum. På sikt kan det ändå vara bättre att se över och uppgradera hela ventilationssystemet för att optimera inomhusklimatet enligt vad forskningen säger är det bästa för vår inlärningsförmåga. Det är en liten investering jämfört med vad det kommer att kosta att ha elever som inte kan få full nytta av sin utbildning.   

Om vi nu inte vill att våra barn ska gå till skolan utan frukost i magen, varför då utsätta dem för en dålig inlärningsmiljö när de väl är där? 

Källor: 

  • Effects of Classroom Ventilation Rate and Temperature on Students’ Test Scores  
    Ulla Haverinen-Shaughnessy Richard J. Shaughnessy 
  • The Effect of Low Ventilation Rates on the Cognitive Function of a Primary School Class 
    David A. Coley,Rupert Greeves &Brian K. Saxby 
  •  Ten questions concerning thermal and indoor air quality effects on the performance of office work and schoolwork. 
    Wyon, D. P, & Wargocki, P.