« gå tillbaka

Så påverkar luften din prestationsförmåga

Vi upplever alla inneklimatet på olika sätt. Forskning visar att vår prestationsförmåga även följer människans upplevelse. För att vi ska uppnå vår fulla potential krävs det alltså ett behagligt och hälsosamt inneklimat.

Det ideala inneklimatet har vi när vi varken känner att vi är varma eller kalla, men det finns många saker som påverkar detta: aktivitetsnivå, klädsel, omgivande lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, luftens relativa hastighet och luftfuktighet.

Ett problem som man ofta har är att hur bra man än ställer in en klimatanläggning kommer ändå ca 5% att vara missnöjda och andelen missnöjda ökar sen för varje grads avvikelse från den för genomsnittsmänniskan mest ideala temperaturen.

Redan vid ett par graders avvikelse från vår idealtemperatur kan man mäta en nedgång i vår effektivitet. Detta betyder också att det går att göra en kalkyl för vad en investering i inneklimatet betyder och att det inte bara är upplevelsen som förbättras utan även effektiviteten.

Om detta och mycket annat kan du läsa mer om i boken LUFT av Swegon Air Academy. Mer information om hur du kan få tag på den finns på Swegon Air Academys webbplats.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur du kan förbättra effektiviteten med ett bättre inneklimat.

Hör av dig till oss!