Så mycket pengar kan du spara när radonbidraget kommer tillbaka

2014 togs radonbidraget bort, trots att ca. 500 personer drabbas av lungcancer varje år till följd av radon i hemmet. Under 2018 kommer radonbidraget att införas igen.

Bostadsminister Peter Eriksson hoppas att det statliga stödet kommer bli större än det tidigare bidraget, som var hälften av saneringskostnaden, upp till 15 000 kr. Problemet tidigare var att väldigt många inte var medvetna om att bidraget fanns att söka.

Statistik.jpg

Visste du att ventilation kan sänka radonhalten i ditt hus? Beroende på om radonet kommer från byggmaterial eller från marken kan ventilationen kompletteras och anpassas så att radonhalten i ditt hus sjunker till under gränsvärdet för vad som är skadligt för din hälsa.

Vill du veta mer om radon? Ladda ner Swegons guide ”Vad är radon?”

Ladda ner guiden

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.