Så ökar du ditt luftbehandlingsaggregats energieffektivitet

Google-sökningarna på hur man sparar energi har verkligen skjutit i höjden på sistone. Men förmodligen är det bara ett fåtal som sökt på det i kombination med ordet ”luftbehandlingsaggregat”.

När vi måste fatta komplicerade beslut är en lista med rekommendationer alltid praktiskt att ha till hands. Men risken med en snabb sökning på nätet är att svaret blir väldigt kort och leder till förhastade beslut med oönskade konsekvenser. Därför vill vi dela med oss av vår kunskap och presentera en lista med bra tips på hur du ökar energieffektiviteten hos ditt luftbehandlingsaggregat.

Grundfakta värda att känna till först

Cirka 90 % av vår tid är vi inomhus. När vi fyller 78 har vi tillbringat cirka 70 år inomhus. Med tanke på det vore det nästan naivt om vi inte brydde oss om vårt inomhusklimat. Känner vi också till att vi blir 16 % mer produktiva i en tillfredsställande arbetsmiljö, att vi behöver en behaglig inomhustemperatur för en god sömn och att vår förmåga att tänka strategiskt är beroende av en bra luftkvalitet, då vore det rentav dumt att inte kräva ett perfekt inomhusklimat i alla rum vi ska prestera eller vila i.

Att kombinera alla dessa krav med en önskan om ökad energieffektivitet är dock inte helt enkelt. Målet med våra fem tips här är att säkerställa en drift av luftbehandlingsaggregatet som är idealisk för att uppnå ett optimalt inomhusklimat och energiförbrukning.

Drifttid

Ett luftbehandlingsaggregats energiförbrukning har givetvis ett direkt samband med drifttiden. En minskning av drifttiden leder till en proportionell minskning av energiförbrukningen. Ett kontor kan till exempel användas på liknande sätt måndag till fredag men stå oanvänt på helger. Genom att låta aggregatet vara avstängt lördagar och söndagar sparar man mycket energi. Dessutom används ett kontor sällan konstant dygnet runt. Som stapeldiagrammet visar kan energiförbrukningen sänkas med två tredjedelar när man använder kalenderfunktionen för att minska driften från 24 timmar 7 dagar i veckan till 10 timmar 5 dagar i veckan. Om du redan har konfigurerat en kalenderfunktion är vårt råd att du kontrollerar att drifttiderna är realistiska ur både luftkvalitets- och energisynpunkt. Och till sist - glöm inte att reducera aggregatets drifttider eller stänga av det helt under helgdagar och semestertider.
effectoperatingTemperatur

I de nordligare delarna av världen går vi nu in i ”uppvärmningssäsongen”. Ett ventilationsaggregat med högeffektiv värmeåtervinning är redan energioptimerat. Men då tilluftstemperaturen bör ligga en aning under rumstemperaturen för en bra luftfördelning kan ett par grader lägre riktad inomhustemperatur spara en märkbar mängd energi utan någon betydande effekt på komforten eller produktiviteten.
Så när du överväger att sänka rumstemperaturen, kom ihåg att justera tilluftstemperaturen också.

 

efficiencyLuftflöde

Luftkvaliteten har en fundamental effekt på komfort, produktivitet och hälsa. Otillräckligt tillflöde av frisk uteluft kan därför leda till obehag, försämrad produktivitet eller hälsoproblem. Å andra sidan kan för kraftigt tillflöde orsaka drag och onödig energiförbrukning. Faktum är att du kan spara 20 % av energikostnaden genom att minska luftflödet med 10 %. Så anpassa luftflödet efter det faktiska behovet.

Behovsstyrd drift

En fläkts energiförbrukning ökar exponentiellt med en ökning av luftflödet. Vi rekommenderar därför en behovsstyrd drift av ventilationsaggregatet. Då tillgodses de exakta behoven hela tiden och du undviker att ventilera, värma eller kyla ett rum när det inte behövs. Styrfunktionerna på vårt Swegon GOLD-aggregat och vårt Swegon WISE-system för ett behovsstyrt inomhusklimat har styrfunktioner som gör det möjligt att göra riktigt små justeringar som gör stor skillnad i energiförbrukning. Se illustrationen nedan.
Airflow
Underhåll

Slutligen – och det kan låta enkelt och nästan självklart – men även det mest energieffektiva och välinstallerade luftbehandlings-aggregatet behöver lite omsorg emellanåt. Att byta filter i tid är kanske den enklaste energibesparande åtgärden vi kan rekommendera. Ett aggregat med gamla igensatta filter kör sina fläktar hårdare och hårdare för att kompensera för det ökade tryckfallet med en ohygglig, och kanske oväntad, energiförbrukning som följd. Regelbundna eller nödvändiga filterbyten är också nödvändigt för att kunna garantera ett behagligt och produktivt inomhusklimat.

Ytterligare information och rekommendationer hittar du på vår webbplats. Där kan du också läsa om våra GOLD luftbehandlingsaggregat, vårt Swegon WISE-system och vad vi gör inom hållbarhet.