« gå tillbaka

Rent vatten, ren luft – en äkta solskenshistoria

Tillgången till rent vatten direkt ur kranen tar vi ofta för givet, men enligt Världshälsoorganisationens uppskattning är bristen på rent vatten en daglig utmaning för 1,9 miljarder människor runtom i världen. Förorenat vatten orsakar sjukdomar och lidande och kokas vattnet upp för att renas det finns det tyvärr en del allvarliga sidoeffekter ur miljö- och hälsosynpunkt. De problemen går dock att lösa direkt vid källan. Vi på Swegon är stolta sponsorer av ett initiativ som bygger på en genialisk uppfinning – den soldrivna vattenrenaren Solvatten.

På många platser i världen är det en stor utmaning att få tag på rent vatten att dricka och för matlagning och rengöring. Även om det skulle finnas vatten lättillgängligt kan det vara förorenat, vilket antingen leder till sjukdomar bland lokalbefolkningen eller innebär att det måste kokas före användning. Och att koka vattnet skapar i sin tur andra problem. Köksutrustningen består ofta av mycket enkla vedeldade spisar. Skog avverkas för att få fram ved och när kaminerna står inomhus orsakar det kraftigt förorenade inomhusmiljöer. Hälsoproblem kopplade till bristen på rent vatten är därför inte begränsade till de direkta konsekvenserna av att det finns bakterier i vattnet. Det finns också allvarliga långtidseffekter av att människor andas in rök och gaser.

I samarbete med våra ägare, Investment AB Latour, har Swegon 
under ett antal år varit sponsorer av initiativet Solvatten – och bidragit med en årlig jul-donation per anställd. Initiativet Solvatten bygger på en genialisk uppfinning - en mycket speciell vattendunk som fungerar som både vattenrenare och varmvattenberedare och som enbart drivs med solljus. Den är enkel men smart konstruerad för att vara slitstark och lätt att använda och behöver varken el eller kemikalier för att fungera.

solvatten_damer

Solvatten-dunkarna har visat sig komma till extremt stor nytta på exempelvis landsbygden i Centralafrika, där vattenreningsinfrastruktur och sjukvård ofta saknas men där det finns gott om sol. Familjer som får en Solvatten-dunk får inte bara ett enkelt sätt att rena vatten. De behöver inte heller längre ved i samma utsträckning för att koka vatten. Det har positiva effekter på många plan. Till exempel brukar den ved som behövs ofta samlas in av barn eller köpas för hårt förvärvade pengar. Och med ett mindre vedbehov frigörs tid och pengar för att barnen ska kunna gå i skolan. Med minskad vedförbrukning minskar också den lokala avskogningen och koldioxidutsläppen. Och när behovet av att använda vedeldade kaminer minskar blir också inomhusklimatet betydligt bättre och problemen med lungsjukdomar och ögoninfektioner minskar.

Solvatten-lösningen är något helt annat än vad vi på Swegon dagligen sysslar med annars – värme, ventilation och luftkonditionering. Men strävan efter ett hälsosamt inomhusklimat och mindre koldioxidavtryck har vi gemensamt. Och det här initiativet ligger oss extra varmt om hjärtat – det är bara ytterligare ett sätt att bidra till vårt företags motto ”feel good inside”.