« gå tillbaka

Fungerar din ventilation hemma?

Vet du om din ventilation fungerar?
De flesta hus har någon form av ventilation. Hur kan man veta om ventilationen fungerar eller inte? Läs vår checklista nedan.

Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft. Om den fungerar väl ger den oss frisk luft till rätt temperatur och utan drag eller störande ljud. Ventilationen ska heller inte använda mer energi än nödvändigt. Den ska istället hushålla med energi – och därigenom spara pengar.

Det kan finnas många anledningar till att ventilationen inte fungerar, kanske har du nyligen renoverat huset? Har du tilläggsisolerat eller bytt dörrar och fönster? Små ingrepp i huset kan göra att det blir för tätt. Kanske blev något fel vid injusteringen eller installationen senast?  Eller så enkelt, som att det bara behövs en rengöring eller byte av filter.

Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa.
Då vi spenderar nästan 90% av vår tid inomhus har inomhusklimatet en stor påverkan på oss. Både huset vi bor i och vi själva behöver byta luft för att vi skall ha ett gott inomhusklimat, hela huset skall byta luft minst varannan timme. Enligt Boverkets Byggregler (BBR) och Folkhälsomyndigheten (FHM) så ska uteluftsflödet vara minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea (l/s m2) i bostäder.

Här nedan följer några vanliga problem som kan orsaka dålig inneluft. Vissa problem kan du åtgärda själv. För andra behöver du anlita experthjälp.

papper_ventilation
 • Ta en bit papper och kontrollera genom att hålla detta mot ventilerna, pappret ska sugas fast eller blåsas ut om det råkar vara en tilluftsventil. Händer inget har du förmodligen ingen fungerande ventilation eller behöver rensa kanalerna. Ta hjälp av en ventilations-expert.
 • Luktar det matos i sovrummet? Det kan betyda att luften strömmar i fel riktning och du behöver kontrollera din ventilation. 
 • Har du imma på badrumsspegeln efter dusch? Ventilationen är för dålig om imman sitter kvar i mer än en halvtimma. Överskottsfukt från våtutrymmen ventileras inte bort.
  Ventilation_Blog
 • Har du kondens på insidan av fönstren är det också tecken på att ventilationen är undermålig och att luftväxlingen är otillräcklig.Humidity_1
 • Hur ofta byter du filter? Använder du rätt filter som är anpassade efter ditt aggregat? Kontrollera dina filter regelbundet. Byte bör göras 1 – 2 ggr per år. Rengör regelbundet ventiler, kanaler, fläktar och ventilationsaggregat.

  Suodatinvaihtokuva1
 • Har du mögel på vinden? Eller mögel i våtutrymmen? Detta är också tydliga tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska. 
 • Ta hjälp av en ventilationsexpert. Har du frågor om ventilation? Läs här hur våra auktoriserade Swegon CASA-installatörer kan hjälpa dig.

Läs mer om frisk inomhusluft och hur du kan skapa ett hälsosamt inomhusklimat i våra andra bloggar om Bättre luft hemma. 

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.