« gå tillbaka

När är det dags att byta filter i vårt FTX-aggregat?

Inomhusluftkvaliteten har en betydande inverkan på vår hälsa och i värsta fall kan dålig luft orsaka astma, allergier och hälsoproblem. Boverket tillsammans med bland annat Folkhälsomyndigheten utformar regler och riktlinjer hur mycket frisk luft vi ska tillföra våra bostäder för att vi ska hålla oss friska och för att huset ska må bra.

Läs gärna: Nu kommer vintern – är du beredd? och Se upp för billiga kopior av ventilationsfilter 

Utomhusluften består dock inte endast av frisk utan innehåller bland annat; pollen, damm, partiklar, avgaser eller sot och bör därför filtreras innan vi tar in luften. Effektiv filtrering och rätt filter är det enda sättet att säkerställa bra och hälsosam luftkvalitet på inomhusluften.

Filter bör bytas regelbundet för att hålla inomhusluften frisk.

När behöver jag byta ut mina filter?

Den allmänna riktlinjen och rekommendationen är att till-och frånluftsfiltret skall bytas 1 till 2 gång er per år beroende på omliggande miljö och försmutsningsgraden på filtren. Bytet sker då helst på våren innan pollensäsongen men framför allt är höstens filterbyte inför uppvärmningssäsongen det viktiga eftersom då stänger vi till fönster och tätar till husen för att minimera energiförbrukningen. Det är då extra viktigt med rena och fräscha filter i FTX-aggregatet som har till uppgift att förse bostaden med rätt mängd frisk luft.

Filter bör bytas oftare (2 ggr/år), särskilt när:

 • Flera människor bor i lägenheten (mer damm och textilfibrer i luften)
 • Det finns husdjur i lägenheten (hår, damm, päls, kvalster och mjäll sätter igen filtren)
 • Familj med små barn (minimerar astma och allergirisken)
 • Lägenheten ligger nära tungt trafikerade gator, industriområden och dylikt (stor mängd skadliga partikelutsläpp, sot och avgaser i utomhusluften)
 • Bor nära en skog eller mycket träd i närheten (rikligt med pollen)

Visuellt smutsiga filter skall alltid bytas ut omedelbart.

Vad händer om filter inte byts?

Genom att strunta i att byta filter så kommer bostaden inte förses med rätt mängd luft eftersom filter är en förbrukningsvara som efterhand blir igensatta. Igensatta filter minskar luftflödet och ventilationseffektiviteten som bland annat ökar risken för att mögel får fotfäste eftersom mindre mängd fuktig luft ventileras ut.

Filterbytena ska ske regelbundet för att hålla luften ren och skydda ventilationsaggregatet mot smuts och partiklar som orsakar onödigt slitage på fläktar och lager med förkortad livslängd som följd.

Igensatta filter ökar även energiförbrukningen då fläktarna får arbeta med ett ökat motstånd

Filter change 2

Tillräckligt med luft kan inte passera igenom ett igentäppta filtret vilket får till följd att ventilationsaggregatets energiförbrukning ökar pga. av ökat motstånd.

Använd alltid Originalfilter!

Använd ALLTID originalfilter eftersom dessa filter har rätt prestanda i form av filterklass och tryckfall. Ventilationsaggregaten är från början injusterat med rätt filter och byts dessa till andra filter med andra prestanda så ändras förutsättningarna i aggregatet med risk för att allvarliga problem uppstår i bostaden.

Istället för ett väl avvägt undertryck i bostaden så kan ventilationsaggregatet skapa ett övertryck i bostaden som kan orsaka att varm fuktig luft trycks ut i väggarna som sedan kondenserar med fukt och mögelproblem som följd.

Genom att använda rätt filter som är avpassade för aggregatet så säkerställer Du att ventilationen fungerar som det är tänkt och att livslängden inte äventyras genom försmutsning av lager och fläktar. Viktigt att tänka på är fabriksgarantin upphör att gälla om andra filter än originalfilter används. Rätt filter ger även lägre driftskostnader eftersom originalfilter bevisligen har längre livslängd på grund av större filteryta och bättre filtermedia vilket ger längre utbytesintervall än piratkopior.


Icke originalfilter kan storleksmässigt passa i aggregatet men skiljer sig ofta alltid i material, filteryta (antal veckningar), tryckfall, filterklass och livslängd bara för att skapa en så billig produkt som möjligt.

Varför originalfilter?

 • Garantin gäller endast med originalfilter!
 • Rätt filter ger lägre energiförbrukning
 • Rätt filter skyddar aggregatets komponenter
 • Längre livslängd och bytessintervall ger besparing
 • Filtrerar bort skadliga ohälsosamma partiklar och pollen
 • Originalfilter garanterar frisk och hälsosam luft

Enkelt att byta filter själv

Det är enkelt att byta sina filter själv men våra återförsäljare hjälper dig gärna för att stämma av vilka filter som passar bäst till ditt aggregat. Här är en film som beskriver hur bytet gå till:

 

Var kan jag köpa Swegon CASA originalfilter?

Det bekvämaste sättet är att köpa originalfilter via vår web butik.

Till CASAbutiken

 

Läs mer om frisk inomhusluft och hur du kan skapa ett hälsosamt inomhusklimat i våra andra bloggar om Bättre luft hemma.

 

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.